Ghost Trap
ゴーストトラップ

2002.07.25 Eidos Interactive


GHOSTTRAP
STAFF


(( Development ))

Producer
YOJI ISHII

Development Manager
MASAYA KANEKO

Original Idea
MANABU KUSUNOKI
NAOTO OHSHIMA
KENICHI ONO
YUSUKE YOSHIDA

Director
KENICHI ONO

Assistant Director
KOJI KOBAYASHI

Game Designers
TAKAYUKI MARUYAMA
KAZUYOSHI TSUGAWA

Technical Director
HIDETOSHI TAKESHITA

Programmers
MOTOHARU TERASAKI
SHINGO FUJITA

Graphic Designers
CHIE YOSHIDA
TOMOHIRO YAMAMOTO
DAISUKE YOSHIOKA
SATOKO TSUSHIMA
DAISUKE YAMAMOTO

George and Alicia Modeling
MANABU KUSUNOKI

Carol and Other Modeling
CHIE YOSHIDA
TOMOHIRO YAMAMOTO

Original Scenery Modeling
MASAMICHI HARADA
TOMOAKI SUGENO
DAISUKE KOJIMA

Scenery Modeling and Design
TOMOHIRO YAMAMOTO
DAISUKE YOSHIOKA

Enemy Modeling
DAISUKE YOSHIOKA
SATOKO TSUSHIMA
CHIE YOSHIDA

Sound Compose
TAKAYUKI NAKAMURA

Sound Effect
TAKAYUKI NAKAMURA

Special Thanks
DAI CHAN
O KAWA RI
JIROU KUN


(( Publishing ))

Executive Producer
SATOSHI HONDA

Publishing Director
TOSHIYUKI NAGAI

Publishing Manager
TAKA YAMAGUCHI

Producer
KOICHI IWATA

Sales and Marketing Director
HARUHIKO TAKAHASHI

Testing or QA
TAKASHI IWAMA
TOMO MATAYOSHI
SATOSHI FURUTANI

Sales
KOJI YUKITA
KUMIKO NAKAYASU

Promotion
JOHNNY MURAKAMI
YUKIKO FUKUSHIMA
MASASHI OBA

Software Manual
TAK MORITA
SHIN TANAKA


GHOSTTRAP

Thanks for your playing!
See you later!


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2002 Eidos Interactive / Artoon