Hoshi no Kirby: Yume no Izumi Deluxe
星のカービィ 夢の泉デラックス

2002.10.25 Nintendo


GENERAL DIRECTOR

MASAHIRO SAKURAI


DIRECTOR

SHINICHI SHIMOMURA


CHIEF PROGRAMMER

TETSUYA ABE


PROGRAMMER

YOSHIMI TAKAHASHI
KOUJI MORI
EITARO NAKAMURA
TAKAAKI KAWAHARA
KOJI AKAIKE


CHIEF DESIGNER

TSUYOSHI WAKAYAMA


DESIGNER

HITOSHI KIKKAWA
HIROO TAKESHITA
TERUHIKO SUZUKI
YUSUKE KATAOKA
TOMOKO NAGAYA
TOMOKO KITADA


MOTIF DESIGN CHIEF

SANAE KUBOTA


MOTIF DESIGN

TADASHI HASHIKURA
TOMOMI MINAMI
TETSUYA MOCHIZUKI


MENU DESIGN CHIEF

MICHIKO TAKAHASHI


MENU DESIGN

EMI MASAI


SOUND CHIEF

SYOUGO SAKAI


SOUND

JUN ISHIKAWA
HIROKAZU ANDO
TADASHI IKEGAMI


AIRGRIND TEAM

SHIGEFUMI KAWASE
KAZUKI SEKIMORI
MASAAKI FUKUNAGA
REIKO IWAO


ARTWORK CHIEF

KAZUYA KONISHI


ARTWORK

ATSUKO NAKAMURA
AKIKO HAYASHI


COORDINATOR

KENSHIROU UEDA


TECHNICAL SUPPORT

HIRONOBU KAKUI
YOSHITO YASUDA


SPECIAL THANKS

HISATOSHI TAKEUCHI
MASARU KOBAYASHI
SENJI HIROSE
TETSUYA NOTOYA
SATOSHI ISHIDA
CHIEKO OBIKANE
TAKAO NAKANO

HAL DEBUG TEAM
SUPER MARIO CLUB
ORIGINAL STAFF


SUPERVISOR

ASHURA BENIMARU ITOH


PROGRESS MANAGER

ATSUSHI KAKUTA


PROJECT MANAGEMENT

TERUYUKI GUNJI


PRODUCER

HIROAKI SUGA
MASAHITO TANIMURA


EXECUTIVE PRODUCER

SATORU IWATA


ALL RIGHTS, INCLUDING THE
COPYRIGHTS OF GAME, SCENARIO,
MUSIC AND PROGRAM, RESERVED
BY HAL LABORATORY, INC, AND
NINTENDO.


©1993-2002 HAL LABORATORY,INC.
/NINTENDO


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2002 Nintendo / HAL Laboratory