Hoshi no Kirby: Kagami no Daimeikyuu
星のカービィ 鏡の大迷宮

2004.04.15 Nintendo


STAFF CREDITS


DIRECTOR

TOMOAKI FUKUI
(FLAGSHIP)


SPECIAL ADVISOR

MASAHIRO SAKURAI


PLANNING

TOMOAKI FUKUI
SHIGEKI MORIHIRA
TAKASHI HAMAMURA
TOYOHISA TANABE
TAIKI UBUKATA
(FLAGSHIP)

TAKAYUKI SAKAMOTO
(DIMPS)


PROGRAMMING

KATSUYA KURAMOTO
TAKAYA YAMANE
SHINICHI MANABE
YAMATO SOBUE
MASATO SHIMIZU
SHINICHIRO SHIBUSAWA
(DIMPS)


DESIGN

ABENO MATSUZAKI
(FLAGSHIP)

SATOSHI YOSHIOKA
SADAKI MATSUMOTO
KAORI AOYAMA
SHINJI NOHARA
TOMOMI ASANO
IKKEI MANABE
AYUMI TSUZAKI
TOSHIYA TAKAGI
(DIMPS)


SOUND

HIRONOBU INAGAKI
ATSUYOSHI ISEMURA
(DIMPS)


TECHNICAL ADVISOR

TERUYUKI GUNJI
(HAL)


DEBUG

RYUKI KURAOKA
(HAL)

SHUTARO KOBAYASHI
SHOJI ARAKI
SHIGEYOSHI KUWAMURA
HIROYO IMAI
TAKESHI SASAKI

POLE TO WIN

HAL DEBUG TEAM

SUPER MARIO CLUB


COORDINATORS

NORIHIKO KAWABATA
(FLAGSHIP)

HIROAKI SUGA
(HAL)

MARI SHIRAKAWA
(NINTENDO)


ARTWORK

TETSUYA NOTOYA
KAZUYA KONISHI
ATSUKO NAKAMURA
AKIKO HAYASHI
KAORI NISHIMURA
(HAL)


SPECIAL THANKS

YOSHIFUMI YAMASHITA
SHIHO TSUTSUJI
ERINA MAKINO
TOMOKO FUKUMOTO
(FLAGSHIP)

HIROYUKI KAWANO
SEIGO ITO
YUKIHIRO DEGUCHI
(DIMPS)

SATOSHI ISHIDA
CHIEKO OBIKANE
HISATOSHI TAKEUCHI
AGB TEAM
(HAL)

HIRONOBU KAKUI
MASAHIRO TAKEGUCHI
(NINTENDO)


PRODUCERS

YASUSHI ADACHI
(FLAGSHIP)

MASAYOSHI TANIMURA
(HAL)

SHIGERU MIYAMOTO
KENJI MIKI
(NINTENDO)


EXECUTIVE PRODUCER

SATORU IWATA (NINTENDO)


ALL RIGHTS, INCLUDING THE
COPYRIGHTS OF GAME, SCENARIO,
MUSIC AND PROGRAM, RESERVED
BY HAL LABORATORY, INC., AND
NINTENDO.©2004 HALF LABORATORY, INC.
/ NINTENDO
DEVELOPED BY FLAGSHIP


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2004 Nintendo / HAL Laboratory