Kaze no Klonoa G2: Dream Champ Tournament
風のクロノアG2 ドリームチャンプ・トーナメント

2002.08.06 Namco


~STAFF~

PRODUCER
TOSHIYA HARA

DIRECTOR
MASAMI SHIMOTSUMA
TAISUKE ISHIDA
SEIKO HISAKI

GAME DESIGN
MASANOSUKE SHIMIZU

MAIN PROGRAM
SHIGERU SATO

EVENT PROGRAM
TAKASHI TAKETA

BOSS OPERATION
MASATOSHI OGITA

CHARACTER DESIGN
MOTOHARU MORISHITA
TETSUYA AKAMOTO

BG DESIGN
YAYOI SHIKICHI
MIKI SHIMIZU

STAGE BGM
AYAKO YAMAGUCHI

PUZZLE PLAN
MASANOSUKE SHIMIZU
MASATOSHI OGITA

SCENARIO
YOSHIHIKO ARAWI

EVENT GRAPHIC
MOTOHARU MORISHITA
YAYOI SHIKICHI
ASAMI KOGA

NGAPOKO MESSAGE
MIKI SHIMIZU
TAKASHI TAKETA

SPECIAL ADVISOR
TSUYOSHI KOBAYASHI

SUPERVISOR
TAKASHI YOSHIDA
KENICHI KOSHIDA

CHARACTER ADVISER
YOSHIHIKO ARAWI

QUALITY CONTROL
SHINICHI TSURUYA

PACKAGE DESIGN
SHUNICHI YOSHIDA

SALES PROMOTION
NORIKO KOBAYASHI

DEBUG
TAKAYASU SHIRAZU
TAKAYUKI TAKADA
YASUHIRO FUKAYA
MASAFUMI KANEKO
YUTA HAMANAKA

SPECIAL THANKS
MASASHI KOYANAGI
YOSHIAKI OKANO
MANABU OKANO
TAKASHI KURIHARA
DAIGO OKUMURA
MIKI ITO


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2002 Namco