The King of Fighters EX: Neo Blood
ザ・キング・オブ・ファイターズEX Neo Blood

2002.01.01 Marvelous Entertainment


STAFF


EXECUTIVE PRODUCER

HARUKI NAKAYAMA


PRODUCER

SHIGEKI TAKEUCHI


ACQUISITIONAL DEVELOPMENT

YOSIRO KATAOKA


PRODUCTION SUPERVISOR

YOSHIAKI MATSUMOTO
HIROYUKI ASADA


ASSOCIATE PRODUCER

KOUSUKE TAMURA


LINE PRODUCER

KAZUHISA WAKATSUKI


ART DIRECTORS

NAOTO OHSHIMA
TOMOAKI SUGENO


TECHNICAL DIRECTOR

HIDETOSHI TAKESHITA


CO DIRECTOR

TSUYOSI TOBITSUKA


PROGRAMMERS

MASASHI ONO
KENTARO NAKAZAWA
TAKATOSHI TATSUMI


SCRIPTERS

KAZUO SUZUKI
MASATO KIMURA
KENTARO NAKAZAWA
KENTARO MINAMI
YOSHITAKA OOUCHI


DESIGNERS

TAKAHIRO SASAKI
ERIKO TAKAHASHI
YOUSUKE KUBOTA
KOUZI TAKAYA
YOSHIHIDE NAGAMINE
DENNEIKOUSHI YASUDA
KENTARO MARUTA
NAWOKO SUZUKI
CHIHIRO TAKAHASHI
GUNPOM


SOUND COMPOSED BY

SHIGEHARU ISODA
TAKAYUKI NAKAMURA


LOGO DESIGN

NAOHISA YAMAGUCHI


PUBLIC RELATIONS CHIEF

YASUHIRO TAKEUCHI


PUBLIC RELATIONS

JUNKO ABE
HAJIME MARUYAMA


CAST

AKOYA SOGI
EIJI YANO
HARUMI IKOMA
HARUNA IKEZAWA
HIROYUKI ARITA
KANAKO NAKANO
KEIICHI NANBA
KONG KUWATA
KUNIHIKO YASUI
MANTAROU KOICHI
MASAE YUMI
MASAHIRO NONAKA
MASAKI USUI
MONSTER MAETSUKA
REIKO CHIBA
SATOSI HASHIMOTO
YOSINORI SHIMA


SPECIAL THANKS

YOUSEI OGINO
TOORU TSUJII


DIRECTORS

HIROTO SAEKI
YOUJI ISHII
TAKAHIRO SASAKIDEVELOPED BY ARTOON

PRODUCED BY MMV


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2002 Marvelous Entertainment / SNK