The King of Fighters EX: Howling Blood
ザ・キング・オブ・ファイターズEX ハウリングブラッド

2003.01.01 Marvelous Entertainment


THE KING OF FIGHTERS
EX2 ALL STAFF


EXECUTIVE PRODUCER
HARUKI NAKAYAMA

PRODUCERS
SHIGEKI TAKEUCHI
YOSHIHISA OHBUCHI

ACQUISITIONAL DEVELOPMENT
YOSIRO KATAOKA

LOGO DESIGN
NAOHISA YAMAGUCHI

SCENARIO CREATION
AKIHIKO URESHINO

ILLUSTRATION
HIROAKI

LINE DIRECTOR
KAZUHISA WAKATSUKI

TUYOSHI TOBITSUKA
KOUSUKE TAMURA
HAJIME MARUYAMA
MIZUE UENO

CAST
AI NONAKA
AKOYA SOGI
EIJI TUDA
EIJI YANO
HARUNA IKEZAWA
HIROYUKI ARITA
KANAKO NAKANO
KAORI HORIE
KEIICHI NANBA
KUNIHIKO YASUI
MARIKO SUZUKI
MASAE YUMI
MASAHIRO NONAKA
MASAKI USUI
MONSTER MAETSUKA
REIKO CHIBA
SATOSI HASHIMOTO
SAWA ISHIGE
TETSU INADA
YOSINORI SHIMA

PLANNER
TAKASHI HAMAMURA


PROGRAMMER
MINORU KUNII
NAKAMURA GUNDAN
MONONOKE-TAKAHASHI
KUONCHAN DAISUKI!
SHOUGO-PAPA
MASAAKI GONOHE
FUMIHIRO SUGIURA
YASUHIRO HIRASE

CG ENGINE PROGRAM
MASAAKI GONOHE

CHARACTER PROGRAM AND DATA CHECK
FUMIHIRO SUGIURA
KENTAROU MINAMI
KOJI MORIKAWA (MATRIX)
YUICHI ONO (MATRIX)
MAKOTO SUDA (MATRIX)
YASUHIRO MATSUMOTO (MATRIX)

GRAPHICS
CEPIA CO.,LTD
NOBUMASA OIKAWA

SOUND
SAME CREATIVE INC.

SPECIAL THANKS
AKIHITO KADOWAKI (PLAYMORE)
TOYO-CHAN


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2003 Marvelous Entertainment / Playmore