Made in Wario
メイド イン ワリオ

2003.03.21 Nintendo


MADE IN WARIO

STAFF CREDITS


Producer

Izushi Takehiro


Chief Director

Matsuoka Hirofumi


Conception

Kawamoto Koichi


System

Matsuoka Hirofumi


Character Design

Takeuchi Ko


Wario Original Design

Kiyotake Hiroji


Game Design

Matsuoka Hirofumi
Sato Noriyuki
Furuta Norikatsu
Takeuchi Ko
Fukui Kota

Ohsawa Kazuyoshi
Abe Goro
Nakano Takao
Sakamaki Mitsuaki
Takahashi Ryutaro

Yoshitomi Ryoji
Miyamoto Kyoko


Graphic Design

Sato Noriyuki
Furuta Norikatsu
Takeuchi Ko
Abe Goro


Supervisor (Character)

Kotabe Yoichi


Program Director

Ohsawa Kazuyoshi


Petitgame Programming

Fukui Kota
Ohsawa Kazuyoshi
Abe Goro
Sakamaki Mitsuaki

Takahashi Ryutaro
Nakano Takao
Matsumura Satoshi


Boss Programming

Abe Goro


Subgame Programming

Fukui Kota
Ohsawa Kazuyoshi
Abe Goro
Sakamaki Mitsuaki
Takahashi Ryutaro


Cinema Scene Programming

Ohsawa Kazuyoshi


Tool Programming

Momose Hiroshi


Sound Director

Yoshitomi Ryoji


Sound Program

Ohsawa Kazuyoshi


Music Composition

Yoshitomi Ryoji
Miyamoto Kyoko


Voices

Watanabe Kyoko
Yoshitomi Junko
Tim O'Leary
Tom Eberspecher

Leslie Swan
Ninomiya Reiko
Sara Rades


Package Design

Sato Noriyuki
VISUAL ART CENTER INC.


Manual Design

Sato Noriyuki
VISUAL ART CENTER INC.


Debug

Super Mario Club

Azuma Takeichiro
Fujisawa Kanako
Fukuda Yuji
Haneda Kotaro

Hidaka Ayumi
Hizakae Tomoharu
Imai Atsushi
Katsui Hideki

Kitamura Yuichi
Maruyama Yoshihiro
Matsumoto Naotaka
Nakajima Hideki

Nishimura Hirokatsu
Ohura Munehisa
Okuda Masahiro
Onishi Takahiro

Saigo Takeshi
Takada Shigeo
Tanaka Kouki
Terai Jun

Ushijima Youichiro
Yamaguchi Eriko
Yanai Emiko
Yano Akira


Special Thanks

Bill Trinen
Kirk Arndt
Yagi Kaori
Marcus Krause
Mantani Yoshinobu

Matsui Shuichi
Koizumi Kazuyuki
Morita Takako
Itani Kiyomi
Takahashi Yasuko


Executive Producer

Iwata Satoru


そこのキミ!

あそんでくれて
ありがとう
おおきに!


MADE in WARIO

All Rights, including the copyrights of
Game, Scenario, Music and Program,
reserved by NINTENDO.


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2003 Nintendo