Mario Tennis Advance
マリオテニスアドバンス

2005.09.13 Nintendo


MARIO TENNIS
Advance
STAFF CREDITS


Subscript & Game Design
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi


Director
Yutaka Yamamoto

Graphic Director
Fumihide Aoki

Sound Director
Masaaki Uno

Assistant Directors
Yusuke Sugimoto
Akiko Sato


Game Design Staff
Kentaro Sakou
Norisumi Osawa
Ayumu Shindo
Shuji Shimizu
Masato Kawamura
Shigeo Matsuzawa


Tennis playing part
Yutaka Yamamoto

RPG Part
Akiko Sato
Haruki Ooe
Ikuo Komiyama
Masato Kawamura
Keisuke Sudo

Menu part
Yasuhiro Taguchi
Kenji Numaya


Specialgames
Haruki Ooe
Yasuhiro Taguchi
Toru Takamatsu
Kazunori Mimori

Opening Programming
Toru Takamatsu

System Programming
Yasuhiro Taguchi
Haruki Kodera


Character Design
Shigeru Miyamoto
Shin Yamanouchi
Fumihide Aoki


Original 3-D Models
Nintendo EAD &
SPD Staff


Character Animation
Fumihide Aoki
Hiroto Nakashima
Satoshi Tamai

Field Character Graphics
Kanako Horiguchi
Kaori Matsunaga
Akiko Komiya
Teppei Kamata
Tetsuya Horie


Map Graphics
Shinichiro Sugimoto
Tetsuya Chiba
Teppei Kamata

Windows & Lettering
Design & Graphics
Mitsumasa Muraishi
Tetsuya Chiba
Ayumu Shindo
Norisumi Osawa
Akiko Komiya


Opening & Ending
Graphics
Mitsumasa Muraishi
Fumihide Aoki
Hiroto Nakashima
Satoshi Tamai


Music
Motoi Sakuraba

Sound Effects
Masaaki Uno
Takeshi Arai


Voices
Kazumi Totaka
Takashi Nagasako
Scott Burns
Jen Taylor
and
Charles Martinet


Sound Support
Koji Kondo


Supervisors
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka


Graphic Support
Kanae Kobata
Yo Ohnishi
Shigehisa Nakaue
Tsuyoshi Watanabe
Yoichi Kotabe


Illustration
Masanori Sato
Wataru Yamaguchi


Package & Manual
Daiki Nishioka
Yoshinori Oda


Coordination
Masaaki Uno
Shinya Sano


Public Relations
Ryuta Kaimoto

Assistant Producer
Toshiharu Izuno


Special Thanks
Super Mario Club Staff


Produced By
Shinji Hatano
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi


Executive Producer
Satoru Iwata


Copyrights of Game,
Scenario and Program,
except Copyrights
owned by Nintendo,
reserved by
Nintendo and CAMELOT.

Copyrights of All
Characters and Music
reserved by Nintendo.


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2005 Nintendo / Camelot