Metroid Fusion
メトロイド フュージョン

2003.02.14 Nintendo


PRODUCER

Izushi Takehiro


CHIEF DIRECTOR

Sakamoto Yoshio


SYSTEM DIRECTOR

Hosokawa Takehiko


SCENARIO & STORY

Sakamoto Yoshio


GAME DESIGN

Yamane Tomoyoshi
Hosokawa Takehiko


COURSE DESIGN

Ueda Masani
Nakada Ryuichi


VISUAL DIRECTOR

Yamane Tomoyoshi


SAMUS DESIGN

Sano Shinya


SAMUS ORIGINAL DESIGN

Kiyotake Hiroji


ENEMY CHARACTER DESIGN

Yamane Tomoyoshi
Hirano Isao
Sano Shinya
Matsushita Tadashi


BACKGROUND GRAPHIC DESIGN

Morisawa Takayasu
Miyamoto Fumiko


GRAPHIC DESIGN

Momose Hiroshi
Sakiyama Chiharu


PROGRAM DIRECTOR

Yamano Katsuya


SAMUS PROGRAMMING

Katsuki Yoshinori


ENEMY CHARACTER PROGRAMMING

Yamano Katsuya


SYSTEM PROGRAMMING

Ozaki Nobuhiro


CINEMA SCENE PROGRAMMING

Nakae Eisaku


TOOL PROGRAMMING

Harada Takahiro
Fukui Kota
Katsuki Yoshinori
Ozaki Nobuhiro
Momose Hiroshi


SOUND DIRECTOR

Yamamoto Kenji


MUSIC COMPOSITION

Hamano Minako
Fujiwara Akira


SOUND EFFECTS & PROGRAMMING

Fujii Takaya


PACKAGE DESIGN

Nakamichi Sachiko


MANUAL DESIGN

Nakamichi Sachiko
Itani Kiyomi
Takahashi Yasuko


COORDINATION

Harada Takahiro


DEBUG

SUPER MARIO CLUB
MANABU.M
RYOSUKE.Y
K.HANEDA
D.NISHIKAWA
N.MATSUMOTO
N.TSUJIMOTO
S.ZENJOE
K.NAITOU
Y.KITAMURA
S.HIRAGA
T.KANBAYASHI
A.FUJIKI
K.KOYAMA
R.OTANI
T.NAGAURA
M.KOGA

N.MAEDA
H.FUKUSHIMA
H.INABA
N.INOUE
TERUKO.S
AIKO.S
H.OOKURA
Y.HASHIMOTO
I.NOGUCHI
M.FUKAKUSHI
K.MAEDA
S.TAKEYOSHI
O.MORIYA
TOKUJYUN.S
T.TOMIMASU
R.TANAKA
K.KOMAKI


SPECIAL THANKS

Matsumura Satoshi
Yamazaki Sakae
Furuta Takeshi


EXECUTIVE PRODUCER

Iwata SatoruAll Rights, Including
The Copyrights Of Game,
Scenario, Music And Program,
Reserved by NINTENDO.


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2003 Nintendo