Metroid Zero Mission
メトロイド ゼロミッション

2004.05.27 Nintendo


STAFF CREDITS


PRODUCER

Izushi Takehiro


DIRECTOR

Sakamoto Yoshio


SAMUS DESIGN

Kiyotake Hiroji


COURSE DESIGN

Ueda Masani
Hosokawa Takehiko
Nakada Ryuichi


GRAPHIC DESIGN

Morisawa Takayasu
Matsushita Tadashi
Miyamoto Fumiko
Sakiyama Chiharu
Furuta Norikatsu
Momose Hiroshi


PROGRAMMING

Yamano Katsuya
Katsuki Yoshinori
Ozaki Nobuhiro
Kawase Tomohiro
Shimizu Hideaki


MUSIC COMPOSITION

Yamamoto Kenji
Hamano Minako


SOUND EFFECT & PROGRAMMING

Fujii Takaya


PACKAGE & MANUAL DESIGN

Inoue Yasuo
Nakamichi Sachiko
Takahashi Yasuko


COORDINATION

Harada Takahiro


DEBUG

SUPER MARIO CLUB

M. Manabu
Maeda N.
Miyake K.
Maruyama Y.
Matsumoto N.
S. Aiko
Kato T.
Takeuchi A.
Nakai J.
Fujiki A.
Tanaka R.
Higashino K.
Yamaji M.

Fukushima H.
Inaba H.
Ueno T.
Takami N.
Homma Y.
Naitou K.
Fukakushi M.
Maeda K.
Otani R.
Kuninobu M.
S. Junya
Uchiyama Y.
Okazaki A.SPECIAL THANKS

Fukui Kota
Nishimura Kentaro
Nakano Takao
Osawa Kazuyoshi
Furuta Takeshi
Saeki Naoko
Tanaka Hirokazu


EXECUTIVE PRODUCER

Iwata SatoruAll rights, including
the copyrights of Game,
Scenario, Music and Program,
reserved by NINTENDO.


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2004 Nintendo