Monster Farm Advance 2
モンスターファームアドバンス2

2002.10.25 Tecmo


Monster Farm ADVANCE 2
モンスターファームアドバンス2

ALL STAFF


Planner

Masayuki Nagamine
Tomotaka Shiroichi
Yuji Ishige (GRC)


Programmer

Manabu Kiguchi
Atsushi Yamaguchi
Shiro Sakamoto

Atsushi Iwase (GRC)
Kenichi Koyano (GRC)
Hiroki Niwa (GRC)
Yoichi Miyata (GRC)

Junya Yamamoto (GRC)
Hiroshi Shida (GRC)
Atsushi Kobayashi (GRC)
Hiromi Hamakawa (GRC)


Graphic Designer

Kazunaga Sakaue
SAKA-N

Hiroyuki Motoki (GRC)
Junichiro Shibuya (GRC)
Minoru Mase (GRC)
Suguru Ogawa (GRC)

Takaaki Sano (GRC)
Yuichi Kimura (GRC)
Masumi Shinbo (GRC)
Takeshi Shimura (GRC)


Sound Designer

Kiyomi Tanaka (GRC)
Rie Kaneko (GRC)


Publicity

Eriko Tsuchihara
Takayuki Kikuchi


Garuu's Godfather

Yasutaka Obara


Debug

CatzPawz(TM)


Special Thanks to

Koichi Ota
Yuichi Nishimura


Director

Yasushi Tsujii
Jin Ito (GRC)


Producer

Satoshi "WAKE UP" Kanematsu
Yasushi Mizutani (GRC)


Executive Producer

MAX NAKAPRESENTED BY

TECMO


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2002 Tecmo