Monster Gate
モンスターゲート

2002.07.04 Konami


ARCADE STAFF


PROJECT PLAN
Kazuhiro Kusuda

Seiji Kiriyama
Takeshi Oginuma


GAME PROGRAMMING

Chief Programmer
Shogo Azuma

Jun Komatu

Masanori Yoshioka
Yuichi Nakahara
Satoshi Haketa
Takuya Ando


CHARACTER DESIGN

Chief Designer
Daisuke Sato

Nobushige Ishii
Ikki Tada


SOUND DESIGN
Koji Kazaoka
Tomomi Ohta


GRAPHIC DESIGN

Panel Designer
Mikio Yasumatsu

Graphic Coordinator
Yumiko Shibusawa
Ryo Sakai

Graphic Advisor
Katsutoshi Morikawa


INDUSTRIAL DESIGN

Industrial Designer
Atsushi Inoue

Design Advisor
Masami Takahashi

Station Engineer
Seiji Kiriyama

Main Monitor Engineer
Takeshi Oginuma


HARDWARE

Chief Engineer
Tetsuo Nagano

Assistant Engineer
Nobuhito Muto


MANUAL DESIGN
Hiroyuki Kusuyama


DIRECTOR
Shogo Azuma


PRODUCER
Kazuhiro Kusuda


PRODUCTION GENERALIZATION
Satoru OkamotoCONSUMER STAFF


PROJECT PLAN
Nagayo Orihara
Mitsuhisa Ueda


PROGRAM

Chief Programmer
Akihiro Yamane

Kazuma Tsurumoto
Shinya Shinozaki

Vs Battle Program
Kazuma Tsurumoto


DESIGN

Chief Designer
Isao Matsuoka

Nagayo Orihara
Ryoko Miyazaki
Masahiro Kitago
Ryo Mizukami


SOUND
Shinji Ushiroda
Toshiyuki Miyamoto

Satoru Nakata


PACKAGE DESIGN
Kazuhiro Yoshida
(Planet link inc.)


PROMOTION
Eri Fukuda
Kanako Nakahara


SPECIAL THANKS TO
Kazuaki Matsumura
Shinichi Fukano
RMC
Planet link inc.


PRODUCER
Yoshinori Sasaki


EXECUTIVE PRODUCER
Kazumi Kitaue


PRODUCTION
Konami Computer Entertainment Studios,Inc.
KONAMI CORPORATION


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2002 Konami / Konami Computer Entertainment Studios