Mother 3
マザー3

2006.04.20 Nintendo


STAFF CREDITS


story, scenario
&
message

SHIGESATO ITOI


director

NOBUYUKI INOUE


music

SHOGO SAKAI


sound effect

MASAAKI IWASAKI


event design

KUNIMITSU TANAKA
AKIYUKI SUZUKI
SEIICHI EMURA
HIDEKI OHKUMA


message design

AKIHITO TODA


system programming

TOMONORI HIRAISHI


battle programming

MASAKI AIKYO


battle data design

AKIYUKI SUZUKI


art director

NOBUHIRO IMAGAWA


map design

GEN KADOI
YUKIE INOSE


character design

HIROSHI SATO
SHINOBU NAGATA
KUNINORI UENO


monster design

SEITARO WAKABAYASHI
MASANORI HOSHINO
SATOSHI MATUURA


effect design

SEITARO WAKABAYASHI


artwork

FUJIKO NOMURA
SACHIKO NAKAMICHI
YOSHINORI ODA
TAKAYOSHI MATSUI
AKANE OTSUKI


debug support

YUKA MORITA
JUNICHI AKAMA
YUKI TANIKAWA
GOU ENDOU


sound debug

KEI HOSHIBA


debug

SUPER MARIO CLUB


technical support

MASAHIRO TAKEGUCHI


special thanks

HIROKAZU TANAKA
KEIICHI SUZUKI
KOUICHI OOYAMA
KOJI TSUDA
TOMOKI ANAZAWA
TAKEO OIN
MAKOTO TAKAHASHI
YUKO ITO
HIROKI MATSUURA
HIROKI ARAYA
YASUAKI OKUMURA
KIYOTAKA SAKAI
NAOMI OSADA
MAKOTO SUZUKI
AYANO ISHIDA
CHINAE NAKASHIMA
TATSUYA YAMADA
BRENDAN SECHTER
SATOMI ONODERA
HIROTAKA HOSHI


very special thanks

TOKYO ITOI SHIGESATO OFFICE


progress supervision

TATSUYA HISHIDA
KAZUYUKI GOFUKU


producers

SHINICHI KAMEOKA
KENSUKE TANABE
KEISUKE TERASAKI


executive producer

SATORU IWATAplayer

[PLAYER NAME]


Copyrights of Game and Scenario reserved by SHIGESATO ITOI and Nintendo.
Copyright of Music reserved by HAL Laboratory, Inc. and Nintendo.
Copyright of Program reserved by Nintendo.


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2006 Nintendo / Shigesato Itoi / HAL Laboratories