Mr. Driller A: Fushigi na Pacteria
ミスタードリラーエース ふしぎなパクテリア

2002.08.23 Namco


CAST

HORIE MITSUKO
(EDIT CO, LTD.)

FURUKAWA TOSHIO
(AONI PRODUCTION)


- PROGRAM -

HIGASHI MASANORI

KATSUKI TAKEHARU
YOSHIMURA KOICHI

YAMANAKA HIROSHI
KANEKO MASAFUMI


- ART DIRECTOR -

SASHIDA MINORU


- CHARACTER DESIGN -

SHINOZAKI KAORI


- GRAPHIC -

MIYAJIMA TOMOMI
ASANO NAOKO

MUTO HITOSHI
KATO MAKOTO


- SOUND -

KAWAMOTO YOSHINORI
OZAWA JUNKO
SHIBANO HIROMI


- QUALITY CONTROL -

SAKAMOTO RYO
OHAYASHI YUKITO


- TEST PLAYER -

KINJO HIROYUKI
TAKEUCHI MASAKATSU

TAKAHASHI TOMOKI
UCHINO TAKASHI

TANAKA TOMOYUKI
MATSUI KEITA


- PRODUCT DESIGN -

OBI KATSUSHI


- NETWORK PROGRAM -

OHKATSU TOHRU
XEVI OHTANI

UMAKI TAKASHI
SATO SHIGERU


- SPECIAL THANKS -

TSUKADA SEI
MURAKAMI AYAKO
SASAHARA TAKAYUKI

KUSAKABE YASUKO
KAWADA HIROYUKI


- PRODUCER -

YOSHIZAWA HIDEO


- DIRECTOR -

SHINODA TETSUYAPRODUCED & DIRECTED
BY
NAMCO


PROJECT DRILLER
CONTENTS & TECHNOLOGY CREATOR GROUP

© 1999 2000 2001 2002 NAMCO LTD., ALL RIGHTS RESERVED


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2002 Namco