Oriental Blue -Ao no Tengai-
オリエンタルブルー -青の天外-

2003.10.24 Nintendo


ORIENTAL BLUE

STAFF


THE AUTHER

OHJI HIROI


DIRECTOR

KAORI SHIROZU


LEAD GAME DESIGNER

KOJI ARAI


GAME DESIGNER

KOICHI TAKESHITA
TAKAYUKI TAKAHARA


SCENE DIRECTOR

NAOTO YOSHIMI


LEAD PROGRAMMER

MASAKAZU KOBAYASHI


BATTLE SYSTEM PROGRAMMER

TAKAAKI KON


WINDOW SYSTEM PROGRAMMER

RYUJI TANABE


EVENT PROGRAMMER

KATSUNORI TAKAHASHI
HIDEKI OKA

RYUJI HAYASAKA
OSAMU SAEKI


MINI-GAME PROGRAMMER

TAKUYA SUZUKI
YOSHITAKA SHIBATA


PROGRAM SYSTEM SUPPORT

TETSUHARU TAKASHIMA
MASAHIRO TOBITA
TOMOHISA SAITO


PROGRAM ADVISER

YASUHIRO KOSAKA


ORIGINAL CHARACTER DESIGNER

TORAJIROU TSUJINO


CONCEPT ART WORKER

CHIKA AIDA


CHARACTER DESIGNER

KAORI NISHIO


MONSTER DESIGNER

AKIHIRO SHIBATA


LEAD ARTIST

AKINOBU SEKIGUCHI


CITY MAP ARTIST

ATSUSHI HORIKAWA
MIKA OHTA
IZUMI MIYATA
AKIHITO ABE
MASASHI SANNOHE


DUNGEON MAP ARTIST

KAZUSHI KOUSAKA
HIDEYUKI OGURA
NORIHIRO KANIE
TAKAAKI YUKITA


INDOOR MAP ARTIST

MASAHIRO KAMOHARA
MARI MATSUDA
SEI FUKUDA


MAP CHARACTER ARTIST

TAKAYUKI NUMATA
KATSUHISA NISHIKAWA


BATTLE MONSTER ARTIST

TOSHIROU OKAMOTO


BATTLE FX ARTIST

HIDEKI YAMAGUCHI
HIDEKI SOUMA


BATTLE BG CG ARTIST

MASAMI KODAIRA


SYSTEM&MINI-GAME ARTIST

TSUGUYUKI YAMAMOTO
YASUHIRO ICHIZAWA


ART ADVISER

KAZUHIKO NONAKA


...AND SUPER ARTIST

HISASHI KUBO


MUSIC

ICHIRO SHIMAKURA


MUSIC PROGRAMMER

HIROYUKI TSUBOGUCHI


SOUND EFFECT

MASATO AIHARA


QUALITY ASSURANCE MANAGER

TETSUYA KOMATSU
SHOTA TAKAHASHI


MANUAL CREATION

HARUKI MITANI


COOPERATION

RED ENTERTAINMENT


SPECIAL THANKS TO

HIROMI OKAMOTO

MOTO YAMAGUCHI
CHIAKI NISHIKI

KOJI YOSHIMURA
HIROYASU FUJIMARU
TOMOKI KIKKAWA
KAZUMI ITO
SHIGERU TAKEYAMA
HIDEYUKI TAKAHASHI
KATSUYUKI MIYAGI
RYO SODA
HIROKI OZAWA


PROJECT MANAGER

ATSUSHI IKEDA


PRODUCER

HIDETOSHI ENDO


EXECUTIVE PRODUCER

HIROSHI KUDO


CREATED BY

HUDSON


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2003 Nintendo / Hudson / Red Entertainment