The Pinball of the Dead
ザ・ピンボール・オブ・ザ・デッド

2002.07.04 SEGA


"THE PINBALL OF THE DEAD™"

EXECUTIVE PRODUCER
RIKIYA NAKAGAWA

PRODUCT MANAGER
MIZUKI MARUI

DIRECTOR
YUICHI TOYAMA

DEVELOPMENT STAFF
HIROSHI SATOU
MITSUAKIRA TATSUTA
MAHO KAWAKAMI
TSUYOSHI HAYASHIDA
TAKAFUMI TANIDA
SHUJI MURAKAMI
HIRONORI NAKAMOTO
SHOJI MIZUMOTO
TETSU OZAKI
HIROKAZU MATSUSHIMA

SOUND DESIGN
HITOSHI SAKIMOTO

PUBLICITY&PROMOTION
NORIKO YAMADA
KOHKI AKIYAMA
KAZUHIRO ASAMI

SPECIAL THANKS
ORIGINAL "THE HOUSE OF THE DEAD™" STAFF


©WOW ENTERTAINMENT INC/
SEGA CORPORATION,2002


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2002 SEGA / WOW Entertainment