Rockman EXE: Battle Chip GP
ロックマン エグゼ バトルチップGP

2003.08.08 Capcom


DIRECTOR
YOSHINORI KAWANO
YOSHIHISA TSUDA

PLANNER
KUNIHITO TAKASHIMA
GO MAEDA

GRAPHIC STAFF
IPPEI MASUDA
NOBORU HONDA
RIE ONISHI
YUKIMASA TAMURA
TORU NAKAYAMA
MAKOTO YABE

PROGRAMMER
KOUJI OKURA
TOYOHIRO SERITA
HIROKATSU KAWANISHI

SOUND STAFF
STUDIO CLICHE
YUSUKE BEPPU

PACKAGE DESIGN
AKEMI IWASAKI

DEBUG
AKINORI MURATA
NAOKI KAMURA

ROCKMAN CLUB
MASAHIRO IKEGAWA
TAKAHITO IKEDA
MASASHI TANIGUCHI
TAKAHIRO TOKUDA

SPECIAL THANKS
SATOSHI UKAI
TAKAYUKI SANO
SHIGEYOSHI KOBAYASHI
ASUKA HAYASHI
TAKESHI HORINOUCHI
TAKASHI MASUO
SARUGAKUCHO
POLE TO WIN
CAPCOM ALL STAFF

PRODUCER
KEIJI INAFUNE
TAKUYA AIZU


THANK YOU FOR PLAYING!

さいごまで あそんでくれてありがろう!


presented by
CAPCOM


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2003 Capcom