Screw Breaker: Goushin Dorirurero
スクリューブレイカー 轟振どりるれろ

2005.09.22 Nintendo


SCREW BREAKER
STAFF


DIRECTOR

KEN SUGIMORI


CHARACTER DESIGN

HIRONOBU YOSHIDA


PROGRAM LEADER

SOHSUKE TAMADA


MUSIC&SOUND EFFECT

GO ICHINOSE

SATOSHI NOHARA


PROGRAMMING

KEITA KAGAYA
YOSHINORI MATSUDA
DAISUKE GOTOH

MASAO TAYA
SATOSHI NOHARA
HISASHI SOGABE


GRAPHIC DESIGN

HIRONOBU YOSHIDA
MOTOFUMI FUJIWARA

TAKAO UNNO
HIROKI FUCHINO
KENKICHI TOYAMA


GAME DESIGN

KEN SUGIMORI
KENJI MATSUSHIMA
TADASHI TAKAHASHI

TETSUJI OHTA
TERUYUKI SHIMOYAMADA
SHIGERU OHMORI


SCENARIO

AKIHITO TOMISAWA
KENJI MATSUSHIMA


VOICE

SACHIKO HAMANO

HIRONOBU YOSHIDA
NAOKO YANASE
SATOSHI NOHARA


ADDITIONAL TUNING

SHIGERU OHMORI
JUNICHI MASUDA
TAKESHI KAWACHIMARU


DEBUG

TETSUYA WATANABE
AKITO MORI
HIROYUKI NAKAMURA

TOMOMICHI OHTA
MIYUKI IWASAWA
NOZOMU SAITOH
TOMOYA TAKAHASHI

SUPER MARIO CLUB


DEBUG SUPPORT

SHUICHI NARUSAWA


SPECIAL THANKS

TSUNEKAZU ISHIHARA

YURI SAKURAI
HIROMI SAGAWA
YUMI FUNASAKA
NAOKO YANASE


PROJECT MANAGEMENT

HITOSHI YAMAGAMI
AZUSA TAJIMA


PRODUCER

JUNICHI MASUDA


EXECUTIVE PRODUCER

SATOSHI TAJIRI

SATORU IWATA


GAME FREAK inc.


NINTENDO CO.,Ltd.


All Rights, including the copyrights of
Game, Scenario, Music and Program,
reserved by Nintendo and GAME FREAK inc.


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2005 Nintendo / Game Freak