Sonic Advance 3
ソニックアドバンス3

2004.06.17 SEGA


CREATED BY
SONIC TEAM

PRODUCER
YUJI NAKA

DIRECTOR
AKINORI NISHIYAMA

ART DIRECTOR
YUJI UEKAWA

ASSISTANT DIRECTOR
AI MASHIMA


IN COOPERATION WITH
Dimps

PRODUCER
KOUICHI SAKITA

LINE PRODUCER
YUKIHIRO HIGASHI

PLANNERS
YUKIHIRO HIGASHI
MASAAKI YAMAGIWA

PROGRAMMERS
TATSUAKI NAKASHIMA
HIROKI YOSHITAKE
KUNINORI DOUNO

DESIGNERS
KAZUHIKO YAMAMOTO
YUKO YAMANOUE
ETSUKO HOSOKAWA
TOHRU NAKANISHI
TOMOHIRO OZAWA

SOUND
HIRONOBU INAGAKI
ATSUYOSHI ISEMURA

SPECIAL THANKS
KATSUYA KURAMOTO
KENJI AYUKAWA
SYUHEI KIMURA
ISAMU KUBOTA


SOUND CREATED BY
WAVE MASTER

SOUND CREATORS
TATSUYUKI MAEDA
KENICHI TOKOI
HIDEAKI KOBAYASHI
MASARU SETSUMARU
FUMIE KUMATANI
TOMOYA OHTANI


SEGA CORPORATION

MARKETING & PRODUCTION
MITSURU TAKAHASHI
NAOKO OOKA
HIDEKI YOKAICHIYA
MARIKO TAKEDA

PUBLICITY
YASUSHI NAGUMO
YOUKO NAGASAWA

INTERNATIONAL BUSINESS
& PRODUCT DEVELOPMENT
TATSUYUKI MIYAZAKI
YUSUKE SUAI
SHIKOU SAKAI

DEVELOPMENT DIVISION
TOSHIHIRO NAGOSHI
TOSHIRO NAKAYAMA
YUSUKE ASANO
AKIKO KURODA

MARKETING RESEARCH
TSUYOSHI SAWADA
NORIKO HASHIMOTO

MANUAL PRODUCTION
YOSHIHIRO SAKUTA
HISAKAZU NAKAGAWA
YOUICH TAKAHASHI
HIROKI OSAWA
SATORU ISHIGAMI
COLIN RESTALL

CUSTOMER RELATIONS
YUTAKA SHOJI
MASAHIRO OZEKI
NOBUYUKI INOUE
MARIKO OKADA

PRODUCT TEST
JUN-ICHI SHIMIZU
AKIRA NISHIKAWA
AKINOBU KOECHI
AKIRA TERASAWA
SATOSHI YAMAGATA


SEGA OF AMERICA

EXECUTIVE MANAGEMENT
HIDEAKI IRIE

LOCALIZATION PRODUCER
YOSUKE MORIYA
KLAYTON VORLICK

DIRECTOR OF PD
OSAMU SHIBAMIYA


SEGA OF EUROPE

SEGA EUROPE COO
NAOYA TSURUMI

DIRECTOR OF PD
JIN SHIMAZAKI

LOCALIZATION PRODUCER
KUNIYO MATSUMOTO

EUROPEAN PRODUCT MANAGER
MATHEW QUAECK

SOE TEST DEPT
DARIUS SADEGHIAN
DAVID SMITH
ROY BOATENG

SPECIAL THANKS
JAMES NICHOLAS
RICKY IP


VOICES

JUN-ICHI KANEMARU
RYO HIROHASHI
NOBUTOSHI KANNA
TAEKO KAWATA
SAYAKA AOKI
JON ST. JOHN

CHIKAO OTSUKA


VOICE RECORDING PRODUCER
HIROYUKI INAGE (TOHOKUSHINSHA)

VOICE RECORDING DIRECTOR
ERIKO KIMURA (TOHOKUSHINSHA)

RECORDING
STUDIO UNI


EXECUTIVE MANAGEMENT
HIDEKI OKAMURA
MASANAO MAEDA


EXECUTIVE PRODUCER
HISAO OGUCHI


PRESENTED BY
SEGA

Original Game ©SEGA
©SONICTEAM/SEGA,2004


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2004 SEGA / Sonicteam