Tetsuwan Atom: Atom Heart no Himitsu
鉄腕アトム アトムハートの秘密

2003.12.18 SEGA


STAFF


Executive Producer

Hisao Oguchi


Producer

Mie Kumagai


Director
Game & Visual Concept
Story

Tez Okano


Main Programmer
Game Design

Yaiman


Programmer

Yuuki Mibu
Katsuhiro Sanjou
Hiroto Matsuura


Main Designer
Game Supervisor

Naokiman


Designer

Dad Ogino
Tomoharu Saito
Satoshi Nakai
Satoshi Yokokawa


Music

NON
Tsuyoshi Kaneko


Sound Effect

Satoshi Murata


Special Thanks to

Masato Maegawa
Haruko Hosaka
Naoyo Kanno
&
Patrash


Based on the Story by
Osamu Tezuka


In Cooperation With
TREASURE Co.,Ltd


©Hitmaker/SEGA, 2003
©Tezuka Productions
©Tezuka Productions・SPEJ


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2003 SEGA / Hitmaker / Tezuka Productions / SPEJ