Tottoko Hamtaro: Ham Ham Sports
とっとこハム太郎 ハムハムスポーツ

2004.07.15 Nintendo


Staff Credits

Original Writer
Ritsuko Kawai

Special Advisor
Shogakukan Hamtaro Team

Directors
Chihiro Fujioka
Takahiro Murakami

Game Design
Hiroshi Nonaka
Takashi Arai
Yuichi Nakagawa
Masaki Tanaka
Jun Iwasaki

Graphic Design
Akiko Sugimoto
Hiroko Onose
Yoshiyuki Urushibara
Yusei Yamano
Yuki Fukushima
Norifumi Tomita
Mihoko Hanazawa
Kaoru Nakajima
Osamu Ooguchi
Hiroyuki Yotsutsuji

Programming
Akira Toda
Kenichi Koyano
Atsushi Kobayashi
Makoto Aioi
Takeshi Sasaki
Hisakata Aso
Naoki Taguchi
Yuuki Tamura
Masami Sato
Ryuichi Sato

Music & Sound
Same Creative

Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan
Andreas Fey

Localization: English
Richard Amtower
Tim O'Leary
Norihide Sasaki

Localization: German
Andrea Jähn

Localization: French
Xavier Kemmlein

Localization: Spanish
Miguel López Genicio

Localization: Italian
Roby Bonomo

Special Thanks
Isago Fukuda
Hitomi Naitoh
Shingo Okamoto
Super Mario Club
NOA Product Testing
NOE Validation & Testing Team

Producers
Shigeru Miyamoto
Kenji Miki
Tetsuo Mizuno

Executive Producer
Satoru Iwata

Player
[player name]


Copyrights of "Tottoko Hamtaro" Original
Characters and Basic Concept reserved
by Ritsuko Kawai, Shogakukan, SMDE
and TV Tokyo. Copyrights of Original
Characters from "Tottoko Hamtaro"
Movies reserved by 8686 Project.
Copyrights of Game, Scenario, Music
and Program developed by Nintendo,
reserved by Nintendo.


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2004 Nintendo / Ritsuko Kawai / Shogakukan / SMDE / TV Tokyo