Yggdra Union
ユグドラ・ユニオン

2006.03.23 Sting


+Game Design
・SHINICHI ITO

+Scenario
・NOBUHIKO MATSUMURA

+Program
・MASANORI ISHIKAWA
・NAOKI SHIMASAKU

+Character Design
・SATOKO KIYUDUKI

+Card Illust
・SUNAHO TOBE

+Graphic
・MU-HYOHJU
・YOSHINORI IWANAGA
・KAORI ABE
・NOBUKO OHNO
・HARUNA ARAI
・HIROMI FURUHARA
・KAORI HIJIYA
・SHINICHIRO KOUMOTO
・JAJA

+Font
・FONTWORKSJAPAN

+Sound
・MINAKO ADACHI
・SHIGEKI HAYASHI
・KIYOTO OHTANI
・NOBUO KIYOTA
・KYOUKO NAKAMURA

+Assist Work
・NAOMI KOJIMA
・KANJI UEMURA

+Debug
・POLE TO WIN

+Special Thanx
・HIROYUKI TANAKA
・BILL ALEXANDER
・JAMES KUROKI
・KENJIRO SUZUKI
・SHIGEOMI HABUKI
・KENJI IKUTA
・SHOJI YAMADA
・YASUE SANTO
・STING ALL STAFF


+Produce
・TAKESHI SANTO


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2006 Sting