Rune
ルーン

2002.04.26 FromSoftware


STAFF CREDITS


●Producer
Atsushi Taniguchi


●CS Development Dept. Staff

Program Section

・Main Programmer
Masaaki Sakamoto

・Programmers
Yasuo Daigo
Yasushi Umehara
Nakaba Mizutani
Tatsuyuki Sato
Kiwamu Takahashi
Yoshitaka Suzuki
Hiroshi Takada


●3D Section

・Main 3D Modeling Designer
Norimasa Kawano

・3D Modeling Designers
Futoshi Kajita
Ryo Yamagishi
Ikuko Matsui
Mitsuhiro Okamura
Nozomi Shiba


●2D Section

・Main 2D Graphic Designer
Makoto Sato

・2D Graphic Designers
Sosuke Kido
Naomi Fujikawa
Atsushi Numata
Fusayuki Watariguchi
Yuki Ichinomiya
Nozomu Iwai


●Planning Section

・Planners
Naoki Matsuo
Naotake Aboshi
Takeyuki Kitazaki
Yuki Yamagishi
Toshifumi Nabeshima


●Production Dept. Staff

Sound Section

・Main Sound Creator
Kota Hoshino

・Sound Creators
Yuji Kanda
Yukinori Takada
Tsukasa Saito
Yuki Ichiki

Design Section

・Main Designer
Takashi Kojo

・Designers
Eri Ogawa
Jyunko Harada
Shinsaku Matsuoka
Kazutaka Miura
Tomoko Fuwa

CG Section

・CG Designers
Shinji Nagano
Manabu Himukai
Koji Nagata


●Business Affairs Dept. Staff
Tatsuya Kawate
Hiroyasu Sugiyama
Chieko Tsurunaga


●Publicity Staff
Toshio Shimada
Minako Goto
Noriko Ozaki
Yoshiko Kurusu
Hiroyuki Kani


●Business Staff
Hiroyuki Goto
Yoshinori Komatsu
Suminobu Sato
Tomohiro Shimokawa


●Manual and Packaging
Nozomu Iwai
Hiroyuki Kani
Tatsuya Kawate
Chieko Tsurunaga


●Supervisor
Naotoshi Zin


Credits from the Japan GameCube release.
Image Source
© 2002 FromSoftware