Don Quixote: A Dream in Seven Crystals
ドン・キホーテ

1994.12.22 Pioneer


Executive Producer
MASUDA HISAO


Producer
SAKURA KANJI


Associate Producer
& Associate Director
ISOMURA TATSUYA


Music Composer
TERASHIMA TAMIYA


Assistant Director
OCHIAI TAKASHI

Production Assistant
KOBAYASHI TAKESHI


--- ANIMATION ---

TOKYO MOVIE SHINSHA

Producer
TAKEUCHI KOJI

Production Supervisor&Storyboard
OHTSUKA YASUO

Charactor Design&Animation Director
AOYAMA HIROYUKI

Director
FURUYA KEIICHIRO

Art Director
KUDO TADASHI

Color Planner
SAKAI TOMOKO

Key Animators
MICHIHATA YOSHINOBU
NAKAMURA YUJI
NISHIMURA SHOJIRO
SHIMURA EMIKO
TAKATANI HIROKO
HIRAI KAZUKO
AKAGI HIROAKI
YASUTOME MASAYA
BABA TAKESHI
MIYAMOTO SAWAKO
DAIRAKU MASAHIKO
SOBU YUKO

Animation Checker
YOZAWA KEIKO

Animators
SHOJI MAYUMI
YAZAWA MAYU
KIMURA MASARU
OHKI KENICHI
GOTO MIYUKI
TOMINO MASAE
FUJIMORI MAYA
SUZUKI TAKAHIRO
IIMORI NATSUKO
HAMADA YOKO
YAMAMURA NAOMI
SHIKIBU MIYOKO
SUGAYA NAOKO
NAGAYA TOMOMI
SAKAI KAZUMI
TANJI HIROYUKI

Computerized Coloring
HITOKURAI MARI
TONO MIYOKO
NISHIWAKI YOSHIMI

Background Artists
SHIRAISHI MAKOTO
OGAWA YOSHINOBU
NAGUMO KUMI

Production Staff
KAWADA TOSHIHIRO


GLOVISION

Casting Coordinator
YOSHIDA KEISUKE

Voice Direction
MOMOSE KOJI


--- COMPUTER PROGRAM ---

EASY COMPUTER SYSTEM

Producer
ARAKAWA HIROKUNI

Director
HIRAYAMA TSUNEAKI

System Engineer
CHIBA CHIKARA

Chief Programmer
GOTO MAKOTO

Programmer
SUZUKI YOSHITAKA

Graphics
MAEDA SHIGENORI


--- SPAIN UNIT ---

EN PROJECT (SPAIN)

Camera & Video Engineer
MANEL CASANOVAS

Location Coordinators
YAMASHITA YUKI
MUTSUDA KEIJI

Driver
ALI SERIAK ECHAIB


Music Editor
TOMINAGA YUTAKA
(MUSIQUE XPEDITION)

Sound Effects
KURAHASHI SHIZUO
(SOUND BOX)

EED Operators
KURIHARA TAKAYOSHI
UCHIZAWA HIROSHI
KUSAMA YUKA

EED Assistant
OGIDO FUMIE

MA Operator
AIZAWA HIROKAZU

Jacket Design
OZONE MINORU

Jacket Copy
MIKAWA EIKO

Publicity
SAOTOME TOMOKO

Editing & MA Studio
CROW STUDIO

Editing Studio
MAC PRODUCTION
NEXCEL TRUST


--- SPECIAL THANKS ---

PIONEER ELECTRONIC CORPORATION

SUGANO KIMIHIKO
HAYASHI YOSHIHIKO
YOSHIMURA RYUICHIRO
UEYAMA NOBUHIRO


RAMZES CORPORATION

NEGISHI JUN


Director & Writer
SAKURA KANJI


©1994 PREMIER INTERNATIONAL CORP.


Credits from the Japan LaserActive release.
Image Source
© 1994 Pioneer / Premier International