Virtua Racing
バーチャ レーシング

1994.03.18 SEGA Enterprises


STAFF

DIRECTOR
KOUICHI NAGATA

CHIEF PROGRAMMER
RYUICHI HATTORI

SVP PROGRAMMER
OSAMU HORI

CHIEF DESIGNER
MINORU MATSUURA

PROGRAMMERS
KOUICHI TOYA
EIJI HORITA

MUSIC COMPOSERS
THORU NAKABAYASHI
TOMOYUKI KAWAMURA

HARDWARE DESIGNERS
JUNICHI TERASHIMA
KOUJI TSUCHIYA

PROGRAMMERS
HIDEYA SHIBAZAKI
YUTAKA NISHINO
TETSUYA SUGIMOTO

SPECIAL THANKS
TAKENOBU MITSUYOSHI
YOSHINAO ASAKO

AND OUR FRESH STAFF
KAZUO OHTANI
TAKAYUKI YAMAGUCHI


PRODUCED BY
SEGA


Credits from the Japan Mega Drive release.
Image Source
© 1994 SEGA Enterprises