Akumajou Dracula Mokushiroku
悪魔城ドラキュラ黙示録

1999.03.11 Konami


DIRECTOR

YUJI SHIBATAPLANNER

TAKEO YAKUSHIJI
TOMOHIRO MORISAWA
HIROSHI SHIBATA
AI FUKUYAMA
TAKAHIRO NAKAJIMA


PROGRAM DIRECTOR

YUJI SHIBATAPROGRAM STAFF


CHIEF PROGRAMMER

HIROSHI SHIBATA


TOOL PROGRAMMER

HIROSHI SHIBATA
NORIO SAITO
SHINJI NISHIMOTO


CAMERA PROGRAMMER

SHINJI NISHIMOTO
YUJI SHIBATA
MASAHIKO HIGASHIYAMA
KENJI YAMAMOTO


PLAYER CHARACTER PROGRAMMER

HIROSHI SHIBATA
KENJI YAMAMOTO


ENEMY CHARACTER PROGRAMMER

YUJI SHIBATA
NAOHISA MOROTA
KAZUHIRO YAMADA
NOBUHIRO KONO
KEN YOKOTA
MASAKI MORIMOTO


BOSS CHARACTER PROGRAMMER

YUJI SHIBATA
NAOHISA MOROTA
SATOSHI ISHIKAWA
MIZUHIRO SATO
KENJI YAMAMOTO


FIELD PROGRAMMER

NORIO SAITO
TAKASHI KAMIO


TRAP PROGRAMMER

NORIO SAITO
KAZUHIRO YAMADA
TAKASHI KAMIO


EFFECT PROGRAMMER

NAOHISA MOROTA
KENJI YAMAMOTO


MENU PROGRAMMER

YASUHITO OTSUKA
SATOSHI ISHIKAWA
KUNIHIKO NOGUCHI


DEMONSTRATION PROGRAMMER

YASUHITO OTSUKA
MIZUHIRO SATO
KAZUHIRO YAMADA
SATOSHI ISHIKAWA
NOBUHIRO KONO
KEN YOKOTA
MASAKI MORIMOTO


PROGRAM SUPPORT

MITSURU KAWAHARA
TAPPEI NAKANO
YUKIO TOYAMADESIGN STAFF


CHIEF DESIGNER

TOMOHIRO MORISAWA


PLAYER CHARACTER DESIGNER

TOMOHIRO MORISAWA


ENEMY CHARACTER DESIGNER

TOMOHIRO MORISAWA
KAZUHIKO NINOMIYA


FIELD DESIGNER

KEIKO OHASHI
AI FUKUYAMA
TAKAHIRO NAKAJIMA


EFFECT DESIGNER

KENICHI HARADA
KEN MOTOMURA


MENU DESIGNER

KEIKO OHASHI


MOTION DESIGNER

TOMOHIRO MORISAWA
KAZUHIKO NINOMIYA
KENICHI HARADA
KEN MOTOMURA


CG

TOMOHIRO MORISAWA
TAKAHIRO NAKAJIMASOUND STAFF


SOUND DIRECTOR

TOMOYA TOMITA


SOUND EFFECT

TOMOYA TOMITA


COMPOSER

MASAHIKO KIMURA
MOTOAKI FURUKAWA
MARIKO EGAWA


VIOLIN

TOMOKUNI KATAYAMA


VOICE ACTOR

ANDREW HANKINSON
as REINHARDT SCHNEIDER

BIANCA ALLEN
as CARRIE FERNANDEZ

HARALD GJERD
as MALUS


NARRATION

SCOTT MCCULLOCH


KME STAFF

TAKASHI TATEISHI
SUMIKO SHINDO

Video Sunmall Studio

Studio YouDESIGN DIRECTION STAFF


PRODUCER

KAZUHIRO NAMBA


ART DIRECTOR

TAKASHI KAKUTA


ILLUSTRATION COORDINATOR

KIYOKO KANAJI


GRAPHIC DESIGNER

SATOKO NAITO


SPECIAL THANKS

RYOKO AMOU
MIYOKO EBIILLUSTRATOR

YASUOMI UMETSUPRODUCER

ETSUNOBU EBISUEXECUTIVE PRODUCER

SHIGEHARU UMEZAKIDEVELOPED BY

KONAMI COMPUTER ENTERTAINMENT KOBE Co.,Ltd.(C)1986 1999 KONAMI
ALL RIGHTS RESERVED.


Credits from the Japan N64 release.
Image Source
© 1999 Konami