Baku Bomberman
爆ボンバーマン

1997.09.26 Hudson


BAKU BOMBERMAN
ALL STAFF


CAST
Kazuko Sugiyama
Shimoki Matuzaki
Yasushi Miyabayashi
Miki Kudo


DIRECTION

Director
Hitoshi Okuno

Assistant Director
Takashi Sawaguchi


GAME PLAN

Game Designer
Kohji Innami


PROGRAM

System Program
Satoru Sugimoto

Main Program
Isao Kobayashi

Programmers
Noriyuki Tanabe
Akinari Shimada
Tomoyuki Honda


DESIGN

Design Director
Yutaka Sato

Map Design Chief
Hideyuki Ogura

Character Design
Satoshi Haga

Menu Visual Design
Yukinori Goto

World Map Design
Hitoshi Takiyama
Miho Yoshida
Akihiro Nakamura "ADS"

Battle Map Design
Masahiro Kamohara
Masakazu Echigo
Miho Yoshida
Akihiro Nakamura "ADS"

Enemy Design
Kayo Fujimoto
Masakazu Echigo
Kikuko Nagasawa


SOUND

Music Compose
Akifumi Tada

Manipulate Chief
Daisuke Inoue

Operate-Arrange
Hironobu Yahata

Management
Keisuke Mitsui

Sound Director
Akihiro Sato
Taiji Ito

Sound Effect
Osamu Narita
Ichiro Shimakura
Shohei Bando
Hiroyuki Tsuboguchi

Sound Program
Katsunori Takahashi
Masaaki Inoue
Takayuki Iwabuchi
Keita Hoshi
Hideki Oka


OFFICIAL DESIGN

Director
Syoji Mizuno

CG Design Chief
Toshifumi Sekijima

Assistant
Tomoaki Watanabe
Megumi Okazaki


SUPPORT

Publicity
Yoichi Nakazawa

Package-Manual
Yukiko Handa

Mastering
Yukiko Mikami
Hideki Mifuji

Technical Support
Toshimasa Ebina
Syunsuke Tanaka


COOPERATION
AONI PRO
IMAGINE
GIMMICK
JOEDOWN STUDIO
TAVAC
Nichimen Graphics


SPECIAL THANKS
Shoji Tomi "JOEDOWN STUDIO"
Yuji Saito "IMAGINE"

HUDSON ALL STAFF


MANAGEMENT

Product Manager
Hiroyuki Mikami

Producer
Shinichi Nakamoto
Hidetoshi Endo

Executive Producer
Yuji Kudo


Presented By
HUDSON


Credits from the Japan N64 release.
Image Source
© 1997 Hudson