Chameleon Twist
カメレオンツイスト

1997.12.12 Japan System Supply


EXECUTIVE PRODUCER
KATSUMI KAWAMURA

PRODUCER
TAEKO NAGATA

ORIGINAL GAME DESIGN
HIDEYUKI NAKANISHI

DIRECTOR
MASAKI KIMURA

COMPUTER ARTS
TAKASHI MAKINO
YUKI TAMURA
HIROYUKI MORIOKA

PROGRAM
HIDEYUKI NAKANISHI
MASATAKA IMURA
TAKASHI SUGIOKA
MASAKI KIMURA
MASAOMI ISHIMOTO

GRAPHIC ARTS
MITSUYASU NOMOTO
HIDEKI SHIBAGAKI

MUSIC & SOUND
TAKASHI SUGIOKA
TAKASHI MAKINO
YUUJI NAKAO
NOBUTOSHI ICHIMIYA
KOKI TOCHIO
TSUTOMU WASHIJIMA
HIROSHI TAKAMI
FUMIHIKO YAMADA

DEBUGGING TEAM
YUUSUKE TABATA
SHINGO MATSUMURA
MAKOTO MAEHIRA

ORIGINAL CHAMELEON DESIGN
TADASHI OHYA

GAME DESIGN
HIDEYUKI NAKANISHI
TAKASHI MAKINO
YUKI TAMURA
HIROYUKI MORIOKA
MAKOTO TANAKA
AI NADATANI
AKIROT

ASSISTANT PRODUCER
SYOJI OGAWA

PUBLIC INFORMATION
YUKAKO OKADA
SACHIYO NOGAMI

SPECIAL THANKS TO
SUPER MARIO CLUB
FAMIMAGA64


THE END

JAPAN SYSTEM SUPPLY ©1997


Credits from the Japan N64 release.
Image Source
© 1997 Japan System Supply