Choro Q 64
チョロQ 64

1998.07.17 Takara


TAKARA STAFF

EXECUTIVE PRODUCER
HIROHISA SATO

PRODUCERS
MASAHIRO MORIKAWA
TORU TANAKA

DIRECTOR
SHUNICHI OKUSA

CHIEF MARKETING
TOSHIHIRO MORIOKA

MARKETING STAFF
KATUYA TORIHAMA
MASAHIRO IWASAKI

SALES STAFF
SATOSHI KUMATA
HIROSHI YAMAZAKI
TATSUYA TAURA
TETSUYA IIDA
TAKAO SATOU

ART DESIGN WORK
RISE Co.,Ltd.

SPECIAL THANKS
TAKESHI IKENOUE
NAOYUKI TAKADA
NORIHIRO HAYASAKA
SATOSHI H
HIROFUMI KASAKAWA
FUMIHIRO OZAWA
TSUYOSHI IGARASHI
MUTSUMI NAKAMURA
SHINICHI SUZUKI
MASARU AOKI
POLE TO WIN CO.,LTD.


LOCOMOTIVE STAFF

GAME PLANNER
MAKI D. IGUCHI


PROGRAM

MAIN PROGRAMMERS
KENJI BABA "BA2"
JUNICHI KUROKI "MERA"

"EDIT"ENGINEER
SHIGEHIRO ITOH

MENU,DEMO ENGINEERS
HIDEO KUROIWA
TSUTOM NAKAMURA


GRAPHIC

COURSE ARTISTS
MASAFUMI NINOMIYA
MITSUO TAMAYAMA
KOJI SASAKI

3D CHARACTER ARTIST
YOSHITO OZAKI

2D ARTIST
YASUYUKI NOMURA


SOUND

CONDUCTOR
AKIKO HIDA

MUSIC
KAZUHISA KAMIFUJI

SOUND EFFECT
HIROKO OGIHARA


SAMPLE COURSE EDITORS
1: TSUTOM NAKAMURA
2: KOUJI SASAKI
3: HIROKO OGIHARA
4: HIDEO KUROIWA
5: HIROKO OGIHARA
6: KOUJI SASAKI
7: KOUJI SASAKI
8: JUNICHI KUROKI

SPECIAL THANKS TO
STAFF "ODDS"


Credits from the Japan N64 release.
Image Source
© 1998 Takara