Choro Q 64 2: Hacha Mecha Grand Prix Race
チョロQ64 2 ハチャメチャグランプリレース

1999.12.24 Takara


TAKARA STAFF

SENIOR EXECUTIVE PRODUCER
MASAHIRO MORIKAWA

EXECUTIVE PRODUCER
TOHRU TANAKA

PRODUCER
SHUNICHI OKUSA

CHIEF MARKETING
TOSHIHIRO MORIOKA

MARKETING STAFF
KATSUYA TORIHAMA
MASAHIRO IWASAKI
NORIAKI HIROSE

SPECIAL THANKS TO
ATSUSHI MATSUMOTO
HIROSHI YAMAZAKI
TATSUYA TAURA
TETSUYA IIDA
TAKAO SATOU
MUTSUMI NAKAMURA
MASARU AOKI
TAKESHI IKENOUE
NAOYUKI TAKADA
AKIHIKO KIMURA
NORIHIRO HAYASAKA
HIROFUMI KASAKAWA
TSUYOSHI IGARASHI


LOCOMOTIVE STAFF

PROGRAMMER
TOSHIO YUKAWA
TSUTOM NAKAMURA
MASASHIGE TANIDA
KOJI NAKANISHI

MUSIC
KAZUHISA KAMIFUJI

SOUND EFFECT
HIROKO OGIHARA

GRAPHIC
MACHIKO SAWADA
SACHIKO SAKAI
TATSUYA OONO
KENICHI TORII
MITSUAKI KITA

SPECIAL THANKS TO
HIROSHI OKAMOTO
MAKOTO HIJITA


ARTWORK DESIGN
RISE

DEBUGED BY
POLE TO WIN CO.,LTD.


(C)TAKARA CO., LTD. 1999


Credits from the Japan N64 release.
Image Source
© 1999 Takara