Dezaemon 3D
デザエモン3D

1998.06.26 Athena


Solid Gear

DEZAEMON 3D
STAFF

PLANNING
WATANABE Hirotaka

PROGRAM
TOMITA Yoshihiko
NOZAKI Tatsuya
MORI Kazushige

GRAPHIC
TAKAHASHI Yuji
HESHIKI Yoshiaki

SOUND
OIKAWA Kazuo
NAGASHIMA Yoshio

PUBLICITY
MOMOSE Hiroo
YOSHIDA Shuko
YAMANOI

SALES
HODOHARA Hiroaki
SUZUKI Yoshihiko

THANKS
ICHIMURA Masafumi
INAMI Shinichi
KUREBAYASHI Yoshitaka
OOTA KOJI

PRODUCER
NAKAMURA SAKAE


©1998 ATHENA


Usagi-san / Usagiさん

DEZAEMON3D STAFF

PLANNING
WATANABE "Chojin" Hirotaka

Program
TOMITA "motoki&eri" Yoshihiko
NOZAKI "atou" Tatsuya
MORI "Mocha" Kazushige

GRAPHIC
TAKAHASHI "YUZ" Yuji
HESHIKI "HES" Yoshiaki

SOUND
OIKAWA "DJ-I" KAZUO NAGASHIMA "808" Yoshio

PUBLICITY
MOMOSE "MADOGIWA" Hiroo
YOSHIDA "Piyo" Shuko
YAMANOI "Yamy"

SALES
HODOHARA "Kohsuke" Hiroaki
SUZUKI "Jr." Yoshihiko

THANKS
ICHIMURA "RUM" Masafumi
INAMI "SIN" Shinichi
KUREBAYASHI "Sal" Yoshitaka
OOTA "DEN" KOJI

PRODUCER
NAKAMURA "DON" SAKAE

©1998 ATHENA


Credits from the Japan N64 release.
Image Source
© 1998 Athena