Dual Heroes
デュアルヒーローズ

1997.12.05 Hudson Soft


Dual Heroes Staff


Director:
Keita Amemiya

Planning Advisor:
Nobuyuki Takahashi

Assistant Director:
Takashi Mitsuura


Character Design:
Crowd Co., Inc.

3D Character Design:
Tamotsu Shinohara

Virtual Gamer Design & Illustration:
Katsuya Terada

Icon Design & Continuity:
Osamu Abe

Trophy Design:
Ken Takahashi

CG Illustration:
Tamotsu Shinohara

Story board & Illustration:
Shunya Yamashita


Virtual Game Animator:
Mitsuru Ishihara

Special Font Design:
Keita Amemiya


Motion Capture Actors:
Mitsuo Abe
Akira Ohashi
Mizuho Yoshida
Eiji Kobayashi
Yuji Kobayashi
Kazuhiro Yokoyama
Motoko Nagino
Tomohiko Akiyama
Yasuhiro Nakata

Motion Capture Dancer:
Chico Ueda

Assistant to the Actors:
Toshinobu Sasaki
Yoshiyuki Watanabe


Cooperation:
Toei Movie Studio Co., Ltd.
Xebec Co., Ltd.

Game Director:
Bill Ritch

Game Planner:
Shinji Imada


3D Graphics Designer:
Masahiro Hara
Norihiko Nagahiro
Makoto Kuroda

2D Graphics Designer:
Hiromi Shimada
Hiroshi Ando
Hidehiro Tsuchiya

3D Animation by Polygon Magic Inc.

3D Animators:
Masakatsu "Jeffry" Yamaguchi
Shujiro "SHU" Kuninobu
Takeshi "GO" Kawaguchi
Masahito "masa" Saito
Kohei "BARYU" Magome
Mikiya "TECHNO" Komaba
Tatsuo "Masahiko" Maesawa
Futoshi "Crasher" Nakaichi (VSL)

Motion Capture Engineer:
Nobuyoshi Ono (VSL)
Sakura Munakata (VSL)
Yoko Sano (VSL)

Graphics Design Advisors:
Kazuhiko Nonaka
Koji Matsuura


Main System Programmer:
Kazunari Ozawa

Battle System Programmer:
Yutaka Matsui

Special System Programmer:
Fumitaka Shindo

Test Programmer:
Kouichi Nakagawa
Kazuhiro Yoshida

Movement Algorithm:
Takashi Asano
Kenji Doseki

Programming Advisor:
Katsuhiro Nozawa
Koji Kaneda


Music Composer:
Hirokazu Ohta
Shinji Kinoshita

Sound Effect:
Hiromi Fukuoka
Shoji Tomii

Sound Operator:
Hajime Ohara
Hideki Oka

Voice Actor:
Shoji Tomii
Toshikazu Fujiwara
Masao Okada
Reiko Kitou
Naomi Ueda

Sound Product Manager:
Keisuke Mitsui


Cooperation:
Denki-Mairai Co., Ltd
Joe Down Studio

Publicity:
Ryutaro Kazino
Yoshinori Seki

Printed Material:
Kazue Maeda

Quality Control:
Hiroyuki Ota Pro.
Hideki Mifuji Pro.
Tetsuya Komatsu


Game Testers:
Yousuke Tanaka
Hideki Uramoto
Kensuke Hayashi
Hide Katsuyama
Megumi ♥ Sasaya
Tsug . N
Masanoli . T
Kazunari Yanagiya
Hirokatsu Ohno
Tougo . S
Takateru Yamauchi

Special Thanks:
Yuusuke Mori
Daisuke Yano
Kimio Yamamura
Keigo Yasuda
Takeshi Sawaguchi
Baku Bomberman Team
Hudson Directors Team


Product Manager:
Masanori Wake

Producer:
Hidetoshi EndoPresented by Hudson


Credits from the Japan N64 release.
Image Source
© 1997 Hudson Soft