Eltale Monsters
エルテイル モンスターズ

1999.07.09 Imagineer


EXECUTIVE PRODUCER
TAKAYUKI KAMIKURA

SUPER VISOR
SEIJI TASHIRO

GENERAL MANAGER
YAN QIU
KEIKO ISHIKAWA
SYUHEI IIDA

PRODUCER
ATSUSHI OHSUGA
KOUICHIRO SAKURAI

SALES STAFF
NOBUHIRO NAKANO
YOSHIKAZU WATANABE
KAICHIROU MITUZAWA
JUNICHI MATSUMOTO
MASUMI KISIMOTO

PUBLICITY MANAGER
TADASHI HORIKIRI

DIRECTOR
ICHIROU HONMA
ATSUSHI OHSUGA
YASUSHI KAMEGAI

SPECIAL THANKS
YUMIKO ASAI
TSUYOSHI YASUDA
MASAHIRO URAMOTO

DEBUG STAFF
HISASHI GOTO
TAKANORI HANABUSA
MASAYOSHI NAGAI
ATSUKI TAKEDA
YOUSUKE USUI
ATSUYA SONOBE

MAIN PROGRAMMER
NOBUYUKI NISHIYAMA

ASSISTANT PROGRAMMERS
TETSUTAROU HOSHINO
HUMIAKI KOBAYASHI

SOUND PROGRAMMER
TSUKASA MASUKO

FIELD MAP DESIGNERS
SUSUMU WATANABE
HISAO NAKAMURA
NAOKI UEDA

CHARACTER DESIGNER
SHUICHI NISHIMURA
HISASHI GOTO

GRAPHIC DESIGNER / SCENARIO
TOMOKO SUZUKI

ASSISTANT
SACHIKO KIKUCHI

CHARACTER DESIGN
MICHIO FUKUDA

MONSTER DESIGN
MASAYA SHIOZAKI

MUSIC COMPOSERS
MASAMICHI AMANO
T'S MUSIC LIMITED COMPANY

DIRECTOR
TOYOKAZU HATTORI


IMAGINEER INTERACTIVE


Credits from the Japan N64 release.
Image Source
© 1999 Imagineer