F-Zero X
エフゼロ エックス

1998.07.14 Nintendo


F-ZERO X STAFF

DIRECTOR
TADASHI SUGIYAMA

ASSISTANT DIRECTOR
YASUYUKI OYAGI

CHIEF PROGRAMMER
KEIZO OHTA

PROGRAMMER
TSUTOMU KANESHIGE
MASAHIRO KAWANO
DAISUKE TSUJIMURA

DD PROGRAMMER
HIROKI SOTOIKE
SHIRO MOURI

SOUND COMPOSER
TARO BANDO
HAJIME WAKAI

SOUND EFFECTS
TARO BANDO

CHIEF DESIGNER
TAKAYA IMAMURA

GRAPHIC DESIGNER
KATSUHIKO KANNO

MACHINE MODELER
TADASHI SUGIYAMA

COURSE DESIGN
TADASHI SUGIYAMA
TAKAYA IMAMURA
YASUYUKI OYAGI
KEIZO OHTA


SEQUENCE SUPPORT
HIDEKI KONNO

GRAPHIC SUPPORT
MASANAO ARIMOTO

TECHNICAL SUPPORT
HIRONOBU KAKUI
SHIN HASEGAWA

PROGRESS MANAGEMENT
KIMIYOSHI FUKUI
KEIZO KATO

SPECIAL THANKS TO
YASUHIRO SAKAI
ATSUSHI TEJIMA
NARUHISA KAWANO
MASANORI SATO
TAKAYUKI HASHIDA
YOSHITAKA YASUMOTO
SOU KIMURA
KAYOMI MCDONALD
JIM WORNELL
SUPER MARIO CLUB


EXECUTIVE PRODUCER
HIROSHI YAMAUCHI


PRODUCER
SHIGERU MIYAMOTO


© 1998 Nintendo


Credits from the Japan N64 release.
Image Source
© 1998 Nintendo