Mario Golf 64
マリオゴルフ64

1999.06.11 Nintendo


MARIO GOLF 64 STAFF

Game Design : Main
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Game Design : Staff
Shuji Shimizu
Yusuke Sugimoto
Ayumu Shindo
Takashi Kitamura

Programs : Main
Haruki Kodera
Toru Takamatsu

Programs : Staff
Kenji Numaya
Norio Shimizu
Kaoru Shimada
P. E. Jareth Hein

Opening Programs
Kaoru Shimada

Original Character
Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake
Shin Yamanouchi
Mitsuru Fukumoto

3D Character Graphics
Fumihide Aoki
Masayuki Hashimoto
Junichi Ochiai
Hiroto Nakashima
Shigeki Kimura
Toshiaki Tanaka

2D Graphics
Junko Nakamura
Mieko Koguchi
Toshiaki Tanaka
Hidetoshi Sakamoto
Kanako Horiguchi

Window & Lettering Design & Graphics
Mitsumasa Muraishi

Course Construction
Kaoru Shimada
Yusuke Sugimoto

Music Compose & Arrangement
Motoi Sakuraba

Sound Effects & Sound Directed
Masaaki Uno

Supervisor
Kenji Miki
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka
Koji Kondo
Yasuhiro Taguchi

Assistant Director
Yusuke Sugimoto
Masaaki Uno
Toru Takamatsu

Directed By
Haruki Kodera

Produced By
Shinji Hatano
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi
Hidetoshi Endo

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi

Graphic Support
Yoichi Kotabe

Package Designer
Yusuke Nakano

Manual Editor
Ryuji Hagino
Naruhisa Kawano

Voice Actor
Charles Martinee
Jen Tayloer
Harry Burns
Dex Manley
Terry Gangstad
Mike Madeoy
David White
Penn Badgley
Kate Fleming
Jessica Chisum
Mark Dias

Coordinator
Toshiharu Izuno
Masanori Wake

Special Thanks to
Nintendo EAD Art work team
Michelle Powers
William Trinen
Keiko Tamura
Hiroshi Sato
Masaki Tawara
Masamichi Fujiwara
Super Mario Club staff
Shinichi Doi
Osamu Kunimasa
Hiroyuki Ohta
Shota Takahashi
Kentarou Sakou


Created By
CAMELOT Co.,Ltd.
MONEGI Corporation
NINTENDO Co.,Ltd.


©1999 Nintendo / CAMELOT


Credits from the Japan N64 release.
Image Source
© 1999 Nintendo / Camelot