Mario Story
マリオストーリー

2000.08.11 Nintendo


MARIO STORY
STAFF

CHIEF DIRECTOR
GAME DESIGN
RYOTA KAWADE

DIRECTOR
TOSHITAKA MURAMATSU
TAKAHIRO OHGI
HIRONOBU SUZUKI

SCRIPT WRITERS
KUMIKO TAKEDA
KAORI AOKI

ART DIRECTOR
CHARACTER DESIGN
NAOHIKO AOYAMA

GRAPHIC DESIGNERS
CHIE KAWABE
HITOMI NAKANO
TOKUKO HIROSE
TAKESHI ANDO
SHIGEYUKI ASA
SACHIO KURITA
KIYOSHI MIZUKI
JUN TAKAMURA
SHINKO KONISHI
MICHIKO ISHIDA
RUMIKO MATSUMOTO
MISA NAGAI
GOU MATSUDA
TAKAHIKO SHIMADA
HIROKO WATANABE

CHIEF PROGRAMMER
KENJI NAKAJIMA

MAIN PROGRAMMER
KAORU KITA

PROGRAMMERS
MITSURU MATSUMOTO
JUNYA KADONO
TADAO NAKAYAMA
MAKOTO KATAYAMA
MOTOMU CHIKARAISHI
MASATO FURUKAWA
KAZUHIRO TAMURA
OSAMU YAMAUCHI
KENJI MATSUMOTO

MUSIC COMPOSER
YUKA TSUJIYOKO

SOUND EFFECTS
SOUND PROGRAMMER
KENICHI NISHIMAKI

SOUND SUPPORT
TAISHI SENDA

MARIO & YOSHI
ORIGINAL MUSIC COMPOSER
KOJI KONDO

ILLUSTRATION SUPPORT
YOICHI KOTABE

PACKAGE DESIGNER
MICHIYO OHSHIO

MANUAL EDITOR
NAOYUKI KAYAMA

TECHNICAL SUPPORT
HIROYASU SASANO
SHINGO OKAMOTO
TOSHIO SENGOKU
TATSUYA MATSUMOTO
GENJI KUBOTA

SPECIAL THANKS TO
MAKOTO KANO
ATSUSHI TEJIMA
KEIZO KATO
HIRONOBU KAKUI
SHINYA TAKAHASHI
TSUYOSHI TAKAHASHI
KOZO IKUNO
YUSUKE KITANISHI
YUKI TSUJI
MASANOBU MATSUNAGA
KENJI YAMADA
YUMI NAGAI
MAKIKO ASADA
TAKANORI HINO
RYUICHIRO KOUGUCHI
JUN IKEDA
TAKAMASA TAKESHIGE
AYA KITANISHI
SUPER MARIO CLUB

PROJECT MANAGER
TOSHIYUKI NAKAMURA

PROGRESS MANAGER
KIMIYOSHI FUKUI
RYOUICHI KITANISHI

SUPERVISOR
TAKASHI TEZUKA

PRODUCER
SHIGERU MIYAMOTO
KENJI MIKI

EXECUTIVE PRODUCER
HIROSHI YAMAUCHI

©2000 NINTENDO

GAME BY
INTELLIGENT SYSTEMS


Credits from the Japan N64 release.
Image Source
© 2000 Nintendo / Intelligent Systems