Mario Tennis 64
マリオテニス64

2000.07.21 Nintendo


MARIO TENNIS 64 STAFF


Game Design : Main
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Director
Haruki Kodera

Sound Director
Masaaki Uno

Opening Director
Yasuhiro Taguchi
Atsushi Fujimoto

Assistant Director
Yusuke Sugimoto
Toru Takamatsu

Game Design : Staff
Yusuke Sugimoto
Ayumu Shindo
Shuji Shimizu
Kentaro Sakou

Programs : Main
Haruki Kodera
Toru Takamatsu

Support Programs
P.E. Jareth Hein

Sound Support
Norio Shimizu
Kaoru Shimada

Original Character
Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake
Shin Yamanouchi
Fumihide Aoki

3D Character Graphics
Fumihide Aoki
Junichi Ochiai
Masayuki Hashimoto
Hiroto Nakashima
Shigeki Kimura
Toshiaki Tanaka

3D Graphics
Junko Nakamura
Mieko Koguchi
Kanako Horiguchi
Hidetoshi Sakamoto
Kaori Matsunaga

Window & Lettering Design & Graphics
Mitsumasa Muraishi

Original Music Composer
Kazumi Totaka
Kozue Ishikawa
Yukio Kaneoka

Music Compose & Arrangement
Motoi Sakuraba

Voice Actors
Charles Martinet
Penn Badgely
Jessica Chism
Kate Flemming
Mike Madeoy
Jen Taylor

Supervisor
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka
Koji Kondo

Graphic Support
Yoichi Kotabe
Masanori Sato

CG Design & Package Design
Yusuke Nakano

CG Design Support
Wataru Yamaguchi
Michiyo Oshio

Manual Editor
Ryuji Hagino
Naruhisa Kawano

Public Relation
Atsushi Tejima
Mitsuaki Hagishima
Asako Haruhana

Coordinator
Masaaki Uno
Toshiharu Izuno
Masaki Tawara

Special Thanks to
Super Mario Club staff
William Trinen
Atsushi Okada

Produced By
Shinji Hatano
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi


Created By
CAMELOT Co.,Ltd.
NINTENDO Co.,Ltd.


Credits from the Japan N64 release.
Image Source
© 2000 Nintendo / Camelot