Ogre Battle 64: Person of Lordly Caliber
オウガバトル64 Person of Lordly Caliber

1999.07.14 Nintendo


Ogre Battle 64
Development staff


Director
Tatsuya Azeyagi


Assistant Director
Kazuhiro Kataoka


Planner
Tomokazu Momota

Event Mode
Mizue Tanaka

Event Make Assistant
Satoshi Uchida
Junichi Hokada


System Program
Masaaki Kitagawa

Worldmap Program
Nobuo Morioka

Battle Program
Katsuyuki Ito

Event Program
Katsumi Ohno

Fieldmap Program
Yuichi Murasawa

Effect Program
Saichi Mima
Shinichi Fujisawa

Assistant Programmer
Syu Kamiyama
Motohiko Suzuki


CG Technical Support
Takayuki Ishii


Chief Designer
Kouji Takino

Character Graphic
Kazutaka Matsuda
Tomoyuki Kunugi

Character Graphic Assistant
Ikumi Hachirou
Satomi Hongo

Character Model
Nozomu Nishiiri
Nobuhisa Enomoto
Hiroshi Seki
Kouji Kameyama


Character Model Assistant
Kazue Kondou

BG Design
Teruhito Anbo
Chiho Kawase

BG Design Assistant
Yuki Mizoguchi

Effect Design
Yukiko Wada
Naoki Katayose
Masayuki Fujiki

Assistant Designer
Kenichi Irie
Hiroto Kondou
Kiyoshi Akimoto


Sound Director
Toshiaki Imai

Music Composer
Masaharu Iwata
Hayato Matsuo
Hitoshi Sakimoto


Character Illustration
Toshiaki Kato


Title Logo Design
GEORGE Kurokawa Manual Edit
Yayoi Kito


Bug Check
Y.Sudo
T.Tsuchiya
N.Arata
K.Yokota
H.Tsuyama
M.Saito
N.Seino
M.Moriguchi
S.Saijyo
K.Kashiwara
T.Ohno
Y.Saegusa
H.Nakao

Super Mario Club


Special Thanks
Takuji Hotta
Nobuhiro Kunishima
Yoshinori Maru
Jyosuke Kaji
Yuichi Ishibashi


Assistant Producer
Takayuki Yasumitsu


Producer
Makoto Tokugawa


Planning & Development
QUEST


Presented
by
Nintendo


Credits from the Japan N64 release.
Image Source
© 1999 Nintendo / Quest