Star Soldier: Vanishing Earth
スターソルジャー バニシングアース

1998.07.10 Hudson Soft


STAR SOLDIER

VANISHING EARTH

PROJECT STAFFEXECUTIVE PRODUCER
YUJI KUDO


PRODUCER
TOSHIYUKI TAKAHASHI


SUPERVISER
SHINICHI NAKAMOTO


PRODUCT MANAGER
ATSUSHI IKEDA
MASANORI WAKE


DIRECTOR
KAZUO TSUBOTA
MITSURU NAKAMURA


PLANNER
MITSURU NAKAMURA

DESIGN DIRECTOR
YUTAKA SATO

ART CREATOR
HIDEKI SOMA
HIDEKI YAMAGUCHI

DESIGNERS
HIDEYUKI OGURA
HIROYUKI KIMOTO
KEISUKE KASAHARA
SATOSHI HAGA
MASAKAZU ECHIGO
HITOSHI TAKIYAMA
MIHO YOSHIDA
MASAHIRO KAMOHARA
MEGUMI OKAZAKI
HIDEKI SOMA
AKIHIRO NAKAMURA (ADS)

SOUND DIRECTOR
OSAMU NARITA

MUSIC
ICHIRO SHIMAKURA

SOUND EFFECTS
OSAMU NARITA

SOUND PROGRAMMER
TAKAYUKI IWABUCHI
HIDEKI OKA

SOUND TECHNICAL ADVISER
MASAAKI INOUE

PROGRAMMERS
KAZUO TSUBOTA
MAYUMI MURATA

PUBLICITY
HARUKI MITANI
SATOSHI KOBAYASHI
TOSHITERU HORII

MASTERING
HIDEKI MIFUJI
TSUYOSHI NAKAGAWA
TETSUYA KOMATSU

NARRATION
RITCH WILSON KUNIHIKO
ERIKO IBE

COOPERATION
FRAMEWORKS ENTERTAINMENT INC.


TECHNICAL SUPPORT
SATORU SUGIMOTO
TOSHIMASA EBINA
KOUJI AOYAMA
HITOSHI OKUNO
KIMIHIRO NISHINO
KATSUNORI TAKAHASHI


TEST PLAYER
YAYOI YAZAKI
MINA SUZUKI
TAKATSUGU NAGAYAMA
NAOTO NARUSE
TAKUROU SASAKI
TERUAKI TAKANO
SHINTAROU KOGA
SATOSHI IWAMURA
TAKASHI MATSUZAWA
TATSUYA ISOZAKI
HIDEKI URAMOTO
MANABU IMADATE
YOUICHI YAMAKI
TATSURU TOZAKI
TOUGO SHIOZAKI


SPECIAL THANKS
HIDETOSHI ENDO
HIROYUKI MIKAMI
KIMIO YAMAMURA
KAZUHIKO NONAKA
HITOSHI KIMOTO
KAZUNORI YASUI

SHINICHI TSUJIO
CHIE OHSHIMA
STUART J. RANKIN

SHINICHI NAKATA
TOMONORI MATSUNAGA
NAOTO YOSHIMI
ATSUSHI KAKUTANI
TSUTOMU KOMIYAMA
NAOKI YOSHIDA
JIN KAMOHARA
NAASA MORITA

1997 SUPER CARAVAN STAFF
TOOL SUPPORT TEAM
MUSIC&SOUND CREATED BY HUDSON SOUND TEAM "OTOYA"

AND HUDSON ALL STAFF©1998 HUDSON SOFT


Credits from the Japan N64 release.
Image Source
© 1998 Hudson Soft