StarFox 64
スターフォックス64

1997.04.27 Nintendo


PRODUCER
SHIGERU MIYAMOTO

DIRECTOR
TAKAO SHIMIZU

ART DIRECTOR
TAKAYA IMAMURA

CHIEF PROGRAMMER
KAZUAKI MORITA

SOUND COMPOSERS
KOJI KONDO
HAJIME WAKAI

SOUND EFFECTS PROGRAMMER
YOJI INAGAKI

GRAPHIC DESIGNERS
YOSHIKI HARUHANA
SATORU TAKIZAWA
MASANORI SATO

COURSE DESIGNERS
YASUHISA YAMAMURA
TAKUJI HOTTA
DAISUKE TSUJIMURA
YASUYUKI OYAGI

PROGRAMMERS
YUICHI YAMAMOTO
NOBUO OKAJIMA
SHIGEKI YOSHIDA
TAKAMITSU KUZUHARA
NOBUHIRO SUMIYOSHI
MAKOTO SASAKI
MASUMI TARUKADO

SCRIPT WRITER
MITSUHIRO TAKANO

CHARACTER VOICES
DAISUKE GOHRI
KYOKO TONGU
TOMOHISA ASOU
HISAO EGAWA
DAISUKE SAKAGUCHI
SHINOBU SATOUCHI

TECHNICAL SUPPORTERS
KENJI MATSUTANI
ATSUSHI NISHIWAKI
HIDEAKI SHIMIZU
YASUSHI IDA
HIROHITO YOSHIMOTO
YOSHINORI TANIMOTO
TAKAO SAWANO
HIRONOBU KAKUI
KENJI NISHIZAWA
TAKUYA KURIBAYASHI
TSUYOSHI TAKAHASHI
SHIN HASEGAWA

SUPERVISORS
TAKASHI TEZUKA
TOSHIHIKO NAKAGO

PROGRESS MANAGERS
KIMIYOSHI FUKUI
KEIZO KATO

SPECIAL THANKS TO
SUPER MARIO CLUB
AONI PRODUCTION
St.GIGA

EXECUTIVE PRODUCER
HIROSHI YAMAUCHI


1997
NINTENDO


Credits from the Japan N64 release.
Image Source
© 1997 Nintendo