Super Mario 64
スーパーマリオ64

1996.06.23 Nintendo


GAME DIRECTOR
SHIGERU MIYAMOTO

ASSISTANT DIRECTORS
YOSHIAKI KOIZUMI
TAKASHI TEZUKA

SYSTEM PROGRAMMERS
YASUNARI NISHIDA
YOSHINORI TANIMOTO

PROGRAMMERS
HAJIME YAJIMA
DAIKI IWAMOTO
TOSHIO IWAWAKI

CAMERA PROGRAMMER
TAKUMI KAWAGOE

MARIO FACE PROGRAMMER
GILES GODDARD

COURSE DIRECTORS
YOICHI YAMADA
YASUHISA YAMAMURA

COURSE DESIGNERS
KENTA USUI
NAOKI MORI

YOSHIKI HARUHANA
MAKOTO MIYANAGA
KATSUHIKO KANNO

SOUND COMPOSER
KOJI KONDO

SOUND EFFECTS
YOJI INAGAKI

SOUND PROGRAMMER
HIDEAKI SHIMIZU

3 D ANIMATORS
YOSHIAKI KOIZUMI
SATORU TAKIZAWA

ADDITIONAL GRAPHICS
MASANAO ARIMOTO

TECHNICAL SUPPORT
TAKAO SAWANO
HIROHITO YOSHIMOTO
HIROTO YADA

SGI N64 PROJECT STAFF

PROGRESS MANAGEMENT
KIMIYOSHI FUKUI
KEIZO KATO

SCREEN TEXT WRITER
LESLIE SWAN

TRANSLATION
MINA AKINO
HIRO YAMADA

MARIO VOICE
CHARLES MARTINET

PEACH VOICE
LESLIE SWAN

SPECIAL THANKS TO
EAD STAFF
ALL NINTENDO PERSONNEL
MARIO CLUB STAFF

PRODUCER
SHIGERU MIYAMOTO

EXECUTIVE PRODUCER
HIROSHI YAMAUCHI


Credits from the Japan N64 release.
Image Source
© 1996 Nintendo