Ys -Ancient Ys Vanished Omen-
イース

1987.06.21 Nihon Falcom


STAFF


SCENARIO
TOMOYOSHI MIYAZAKI


PROGRAM
MASAYA HASHIMOTO


GRAPHICS
TOMOO YAMANE


MUSIC COMPOSE
YUZO KOSHIRO
MIEKO ISHIKAWA


MAP DESIGN
SEIGO OKETANI
YOSHIHIKO KURATA


CHARACTOR DESIGN
AYANO KOSHIRO


MANUAL INSTRUCTION
TSUNEYUKI MIYAMOTO
TETSUYA IGARASHI

MANUAL ILLUSTRATION
YOSHIMI SATOH


SPECIAL THANKS
TADANOBU INOUE
YOSHIO KIYA
TAKAHIRO OHURA
KAZUHIKO TSUZUKI
HIROSHI NAKAJIMA
KOICHI HATAKEYAMA
KATSUMI TOGASHI
TOSHIO TACHIKAWA
SHIZUO KANAI
NORIYOSHI AKIBA


DIRECTOR
MASAYA HASHIMOTO


PRODUCER
MASAYUKI KATO


COPYRIGHT BY Falcom 1987


PRESENTED by Falcom


Credits from the Japan PC88 release.
Image Source
© 1987 Nihon Falcom