Dragon Knight II
ドラゴンナイトII

1990.12.01 Elf


DRAGON KNIGHT 2

--- CREDITS ---

[PRODUCE]
MASATO HIRUTA

[STORY]
MASATO HIRUTA

[STORY ASSIST]
SABURO ABE

[CHARACTER DESIGN]
TAKUMI SUGIMOTO

[DESIGN ASSIST]
JUJURO

[VISUAL DIGITIZE]
MASATSUNE NOGUCHI
AKIHIRO MITOME
YOSHIFUMI TAKAOKA
HIROMITSU SUGA

[PROGRAM]
ATSUSHI KANAO
HIDEKI IWATSUKI
AKIRA SHIMOYAMA

[MUSIC COMPOSE]
MANABU KUNIEDA
YUKI USHIMARU

[SPECIAL THANKS TO]
SHINICHI MURAO
CHINO URA
KAZUHITO KOGUCHI
HIFUMI KAI

DRAGON KNIGHT 2

COPYRIGHT 1990 (c) ELF


Credits from the Japan PC98 release.
Image Source
© 1990 Elf