Rusty
ラスティ

1993.07.01 C-lab.


The Staff
of
Rusty

Scenario
Naoto Niida

Character Design
Ringo Moribayashi

Graphic Design
Mitsuhiro Nakamura
Kenji Furuichi

Design Work
Junichi Nishiyama
Kuniyoshi Takazawa
Yoshihiro Ohta
Tomoko Kato

Music Compose
Masahiro Kajihara
Kenichi Arakawa
Ryu Takami

Director
Naoto Niida

Assistant Director
Kazuhiro Kawano

Programmer
Naoto Niida

Assistant Programmer
Raita Kosone

Voice Work
Mieko Kato
Ryoko Sano
Tomoko Kato
Junichi Nishiyama
Masayoshi Koyama
Yoshihiro Ohta
Kuniyoshi Takazawa

Voice Compose
Naoto Niida

Manual Work
Shinji Kibune

Special Thanks
News' Staff
Shoji Saruwatari
Hiroki Ohkawa
Kouichi Nozawa
&
Tokyo BBS

Producer
Masayosi Koyama

Driver
P.M.D Ver4.3e (C)Kaja
PPSDRV Ver0.1 (C)Kaja
PDR Ver2.4 (C)NaoNeko


Copyright
1993 C-lab.


Credits from the Japan PC98 release.
Image Source
© 1993 C-lab.