Shangrlia
シャングリラ

1991.08.28 Elf


CREDITS

[PRODUCE]
ATSUSHI KANAO

[CHARACTER DESIGN]
HIROSHI KAWAGUCHI
JUJURO

[VISUAL DIGITIZE]
MASATSUNE NOGUCHI
AKIHIRO MITOME
YOSHIFUMI TAKAOKA
HIROMITSU SUGA
MINEHIKO HATORI
SHINICHI MORI

[PROGRAM]
SHINICHI MURAO
AKIRA SHIMOYAMA
HIDEKI IWATSUKI
ATSUSHI KANAO

[MUSIC COMPOSE]
MANABU KUNIEDA
YASUHIRO TAGUCHI

[STORY]
ATSUSHI KANAO

[SPECIAL THANKS TO]
MASATO HIRUTA
CHINO URA
KAZUHITO KOGUCHI
HIFUMI KAI
KOUICHI MIKADO
TAKEFUMI KAWAKAMI


Credits from the Japan PC98 release.
Image Source
© 1991 Elf