Tokio 2: Kaitaku Imin Boshuuchuu!
トキオ2 ~開拓移民募集中!~

1995.09.14 Artdink


TOKIO2 Credits

Director
Yuichi Horiguchi

Programming
Takehiro Ishida
Kouichi Kuroki

Graphics
Kiyotaka Azuma
Takayoshi Namba

Music&Sound
Koushirou Nishida
Yasuyuki Suzuki

Technical assistance
Noritake Miwa
Hiroki Kurihara
Yuki Kizu

Manualwrite
Shinn Nagata

Special Thanks
Takeo Kido

Producer
Hiroki Kagawa


Credits from the Japan PC98 release.
Image Source
© 1995 Artdink