Aero Blasters
エアロブラスターズ

1990.11.02 Hudson Soft


PROGRAM
TSUYOSHI KOYAMA

DESIGN
KEISUKE MATSUOKA
SAEKI KENICHI
NAOTO OBANA
HIROSHI YOKOYAMA
MASAKO YUKUMOTO

SOUND
TATSUYA WATANABE
TSUTOMU OOKUMA

MANAGEMENT
AKIHIKO UTOU

ARCADE ADVISOR
SATOSHI IGARASHI
HISANORI TAKEUCHI

TECHNICAL ADVISOR
UEYAMASAN
KADOWAKISAN

SPECIAL THANKS
OSAAKI SATOU
KUNIO KOMATSU
TAKASHI YAMASHITA
TAKASHI SUGIMOTO
MINORU YOSHIDA

PRESENTED BY
HUDSON SOFT
INTER STATE
KANEKO


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1990 Hudson Soft / Inter State / Kaneko