Ankoku Densetsu
暗黒伝説

1990.09.07 Victor Musical Industries


GAME DESIGN
KYON KYON

PROGRAM
TSURUMOKU

DOT TRANSLATION
JYUROH TSUJI

MUSIC COMPOSE
HIRO. T. SUZUKI

MONSTER DESIGN
RAOH OHASHI
MIKA AKITAKA

TITLE DESIGN
KINTAROH CHOGOH
YAN SAKOGUCHI
BOKU KUBO
YOSHIFUMI IKEDA

ITEM DESIGN
KOBUTA AOKI
HIKARI MITOMI

MANUAL DESIGN
PAGE 1

ILLUSTRATION
M. IWASAKI

TEST PLAYER
ANNEN NAUTO
HIDEMITSU FUJITA
CHAMP KATO
KOUTEI ARAI
TOM YUKAWA
TORA. MIYAZAKI

SPECIAL THANKS
HIDEYUKI YOKOYAMA
MACCO
HAJIME KUSANO
TAKESHI JESUS MORIGUCHI
KAPPA YUZAWA
AKEMI KOBAYASHI

EXECUTIVE PRODUCER
SATOSHI HONDA

PRODUCER
HARUNOBU KOMORI

CONTROLLED BY
MASARU YOSHIOKA


PRESENTED
BY

VICTOR MUSICAL INDUSTRIES, INC.


THE END


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1990 Victor Musical Industries / Atlus / Red