Aoi Blink
青いブリンク

1990.04.27 Hudson Soft


STAFF


PROGRAMER

NAOKI HOSHIZAKI
TUTOMU WATANABE
MICHISHITO ISHIZUKA


GRAPHIC DESIGNER

MINA MORIOKA
YASUYO INAGAWA


MUSIC COMPOSER

SHINICHI SAKAMOTO
SOUICHIROU HARADA


SOUND EFFECT DESIGNER

SHINICHI SAKAMOTO


GAME DESIGNER

YOSHIHITO SAISHO


DIRECTOR

NAOKI HOSHIZAKI


CHIEF DIRECTOR

MICHISHITO ISHIZUKA


PRODUCER

RYUICHI NISHIZAWA


SPECIAL THANKS TO

HIROMI KURIHARA
TAKANORI KURIHARA
MASANORI YOSHIHARA
KOHTA KIKUCHI

EIJI AOYAMA
MITUHIRO KADOWAKI
TADAYUKI KAWADA
FUMIO SUZUKI
KEN SUEKAWA


PRESENTED BY

HUDSON SOFT


END


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1990 Hudson Soft / NHK Enterprises / Kamakura Superstation / Tezuka Production