Atlas: The Renaissance Voyager
アトラス

1994.03.04 Artdink


Staff Introduction

Original Staff

Youichi Yamaguchi

Tatsuo Nagahama
Katsushige Kasai
Shigeto Sako
Hideo Kanda

Soubee Shimanoki
Kouji Yamada
Yuichi Ishiguro

Yuichi Horiguchi
Masaki Iizuka
Noritaka Miwa

Kasumasa Yoshihara
Daisuke Sakata
Tomohiro Takatsuka
Kazuhiko Matsumoto

Yukiko Mitsuhashi
Kazutaka Takafuta
Kouichi Nakamura
Daisuke Nakakaze

Fusako Odoriba
Kaoru Ogawa
Kunihiko Shimazaki

Noriko Tobe
Hiromi Ichikawa
Nobuko Amino
Sachiyo Yamamoto


PC Engine
Conversion Team

Masaki Iizuka
Kazutoshi Iida
Noritaka Miwa
Hisao Yamada


The End


Credits from the Japan PC Engine release.
Image Source
© 1994 Artdink